Služba za mikrobiologiju Kantonalne bolnice Zenica dobila je novi aparat za molekularnu dijagnostiku (PCR) vrijedan 50.000 KM, čiju je nabavku finansirala Evropska unija. Nabavka je izvršena preko Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP), kao implementacijskog partnera EU, s kojim Vlada ZDK-a od početka pandemije snabdijeva zdravstveni sektor potrebnom zaštitnom i medicinskom opremom, saopćila je Press služba ZDK.
Napredak KBZ-a
Projekt menadžer UNDP-a za zdravstvo dr. Nešad Šeremet rekao je da mu je drago da vidi da KBZ napreduje i tehnički se osposobljava, naglasivši da UNDP ima izvanredne partnere u Zeničko-dobojskom kantonu te da je spreman ponuditi pomoć pri obuci i održavanju aparata, kao i nabavci testova. “Znamo da su ljudi jako opterećeni i zauzeti samim pacijentima, a mi pokušavamo barem onaj dio logistički i tehnički da kao UNDP pomognemo što je više u skladu sa našim mogućnostima. Osluškujemo šta je to što je sistemu potrebno i na svaki način pokušavamo da pomognemo da bi sistem bio održiv i da odgovori svojim zadacima”, rekao je Šeremet.
Prioritet Kriznog štaba
Ministar zdravstva i predsjednik Kriznog štaba ZDK dr. Adnan Jupić zahvalio se Evropskoj uniji i UNDP-u na značajnoj pomoći zdravstvenom sektoru ovog kantona, navodeći da je opremanje PCR laboratorija u KBZ-u i Općoj bolnici Tešanj bilo jedan od prioriteta Kriznog štaba od početka pandemije. U ovim laboratorijama do sada je obavljeno oko 30.000 testiranja na koronavirus.
“Na vrijeme smo detektovali problem da će doći do povećanog broja oboljelih koji gravitiraju velikim kliničkim centrima i da će broj testiranja za ZDK biti ograničen. Kvalitetnim radom menadžera ove dvije zdravstvene ustanove stavili smo PCR laboratorije u funkciju, obavili veliki broj testiranja, a ove laboratorije će nam biti od velikog značaja i nakon pandemije Covid-19”, rekao je Jupić.
Opremanje kabineta
Donirani aparat privremeno će služiti kao rezerva u slučaju da dođe do kvara jedinog aparata koji se trenutno koristi, a kako je rekao direktor KBZ-a dr. Rasim Skomorac, nakon što se opremi novi kabinet, povećat će se i opseg i kvaliteta testiranja. “U toku su tenderske procedure za izgradnju kabineta, a vodit ćemo računa da na vrijeme obučimo i zaposlimo kadar koji je potreban za rad u kabinetu”, rekao je dr. Skomorac.
Devet mjeseci rada
Načelnica Odjela mikrobiološke dijagnostike dr. Dijana Šarić istakla je da KBZ do izbijanja pandemije SARS Cov2 nije imala PCR laboratorij, te da je molekularna dijagnostika uvedena mjesec i po kasnije, zahvaljujući snagama menadžmenta i zaposlenika ovog odjela.
“Od tada radimo bez prestanka, imamo dovoljan broj testova i svu potrebnu aparaturu, a ovaj današnji aparat samo će nam ostaviti prostor da povećavamo broj testiranja i dijapazon testova. To, vjerovatno, možemo očekivati u perspektivi”, kazala je Šarić.
Edukacija kadrova
Podvlači da se svih proteklih mjeseci od pokretanja laboratorija, nije dogodilo da nisu ispunili poslove koji su bili postavljeni pred njih, ali se nadaju i zapošljavanju novog ljekarskog i ostalog kadra. Time bi osigurali napredak u razvoju, ali i na vrijeme prenijeli stečena iskustva na mlade zdravstvene radnike. “Ovo iskustvo, od devet mjeseci, koje mi imamo, to je iskustvo koje se u drugim laboratorijama dešavalo godinama. Kod nas se desilo u najkraćem mogućem periodu, a mi smo itekako voljni da ga prenesemo”, rekla je dr. Šarić.