Impressum

IZDAVAČ:
NIPD “Naša riječ” Zenica d.o.o. (prvi broj štampan 15.2.1956. godine)

DIREKTORICA:
Anisa Ohran

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA:
Elvira Šaćirbegović

REDAKCIJA:
Sajto Ćehović, Elvira Šaćirbegović, Adela Hrnjić-Kukić,
Draženko Jurišić, Irdina Nezić

STALNI  SARADNICI:
Miralem Begić (Doboj – Jug)
Azerin Salihbegović (Kakanj),
Ivan Lovrić
(Vareš)
Nejra Bradarić (Maglaj)
Neven Krajišnik (Visoko)
Arminka Memišević (Zavidovići)
Rusmir Agić (Žepče)
Samir Milunić (Olovo)
Edin Avdukić (Breza)

TEHNIČKA PRIPREMA:
Belmin Husičić

PRAVNI ZASTUPNIK:
Vukica Marjanović Suljić