Na 6. sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj proteklog četvrtka, jednoglasno je usvojen Nacrt Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu, te Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu, te upućen u javnu raspravu u trajanju od 10 dana.
Prihodi i primici iznose 62.597.675,41 KM
Kako je istakla Fatima Vojvodić, pomoćnica gradonačelnika za finansije, ukupno planirani prihodi i primici u Nacrtu Budžeta za 2021. godinu iznose 62.597.675,41 KM i isti su za 20% veći od ukupnih prihoda i primitaka planiranih Izmjenama i dopunama Budžeta za 2020. godinu. Strukturu prihoda i primitaka po Nacrtu Budžeta za 2021. godinu čine prihodi i primici Grada planirani u iznosu od 53.619.675,41 KM i primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake planirane u iznosu od 8.978.000,00 KM. „Rashodi i izdaci u Nacrtu Budžeta za 2021. godinu iznose 61.117.675,41 KM i isti su za 17% veći od ukupno planiranih rashoda i izdataka Budžeta za 2020. godinu. Rashodi i izdaci za redovnu djelatnost budžetskih korisnika u 2021. godini planirani su u iznosu od 13.679.300,00 KM. Bruto plaće i naknade plaća, sa pripadajućim doprinosima poslodavca za 392 radnika, planirane su u ukupnom iznosu od 9.946.800,00 KM i u ukupnim rashodima učestvuju sa 15,80%. Napominjem da su u navedenim iznosima i broju radnika uključeni i radnici JU Centar za socijalni rad Zenica, njih 50, kao i Profesionalna vatrogasna jedinica koja je u sastavu Službe civilne zaštite, njih 68. Izdaci za posebne namjene planirani su u iznosu od 38.260.375,41 KM i u ukupnim rashodima i izdacima učestvuju sa 62,60%“, kazala je Vojvodić, dodajući da je Nacrt Budžeta i razvojni jer su značajna sredstva opredijeljena za infrastrukturne projekte. Nacrtom Budžeta, opredijeljena su i sredstva namijenjena za kapitalne projekte, oblast socijalne zaštite, privredu i poljoprivredu, realizaciju javnog duga. „Pored navedenog, planiraju se i sredstva namijenjena za oblast sporta, odnosno rekreacije, kulture, religije, u ukupnom iznosu od 3.455.500 KM, te za oblast zaštitne sredine ukupan iznos od 5.371.600 KM“, dodala je Vojvodić.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju