Općina Doboj Jug je 21. marta obilježila 23. rođendan. U proteklih godinu dana, pored teškoća izazvanih pandemijom, realizirali su brojne projekte. O tome šta je urađeno, a šta je planirano za 2021. godinu, i drugim aktuelnim temama razgovarali smo sa načelnikom Općine, Mirnesom Tukićem.
NR: U kakvom ozračju je obilježen Dan Općine, po mnogo čemu značajan datum za najmlađu općinu u Zeničko-dobojskom kantonu.
TUKIĆ: Za Općinu Doboj Jug ovo je najznačajniji datum jer je mjesec mart bio prekretnica opstanka stanovništva na ovim prostorima, te stoga slavimo Dan naše Općine, Dan velike bitke na Karušama i Dan naše OŠ „21. mart“ Matuzići.
Kolegij OV je na svojoj sjednici donio Odluku da se i ove godine ne održavaju martovske svečanosti zbog opasnosti širenja korona virusa, te da se poštujući sve naložene mjere, skromno obilježi Dan Općine polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe za sve naše poginule borce i umrle pripadnike Armije RBiH.
Adekvatan odgovor na izazove pandemije
NR: Kako, kao komandant štaba Civine zaštite u Općini Doboj Jug, ocjenjujete epidemiološko stanje u ovoj općini i koliko ste uspjeli odgovoriti izazovima pandemije?
TUKIĆ: Mogu reći da smo adekvatno odgovorili izazovima pandemije, jer smo među prvima na području ZDK izvršili sve potrebne pripreme i mjere iz svoje nadležnosti, usvojili rebalans budžeta i mjere za prevazilaženje ekonomskih posljedica privrede. Dobrom organizacijom, prije svega Poliklinike sa dnevnom bolnicom Doboj Jug, Policijske stanice Doboj Jug i odgovornim ponašanjem naših građana izbjegnuto je masovno širenje zaraze u Doboj Jugu, a uprkos svemu tome jedan broj naših građana izgubio je bitku sa ovom bolešću. Koristim još jednom priliku da sve naše građane pozovem na oprez i odgovorno ponašanje kako bi smo što prije prevazišli ovu krizu.
NR: Koji su projekti od značaja za stanovnike Doboj Juga realizovani u proteklih godinu dana?
TUKIĆ: U saradnji sa Vladom ZDK kao i Vladom FBiH, realizovali smo brojne projekte uprkos pandemiji, te možemo reći da je iz nas još jedna uspješna godina. Od kapitalnih projekata izdvojio bih: Izgradnju odbrambenog nasipa na rijeci Usori, Izgradnja primarnih i sekundarnih kanalizacionih kolektora, Izgradnja zgrade CZ i biblioteke, sa novom salom OV, asfaltiranje puteva i rekonstrukcija rasvjete u LED tehnologiju. Ovom prilikom želim da se zahvalim prethodnom premijeru Mirzi Ganiću, kao i novom premijeru Mirnesu Bašiću na partnerskom odnosu i podršci u brojnim projektima
Racionalno korištenje budžetskih sredstava
NR: Koliki je Budžet Općine za 2021. godinu i koje su njegove osnovne značajke? Da li je razvojna ili socijalna komponenta Budžeta dominantna?
TUKIĆ: Usvojeni budžet Općine Doboj Jug za 2021. godinu iznosi 3.357.000 KM, shodno projektovanom izvršenju za 2020. godinu. Budžet je koncipiran tako da sadrži i socijalnu a i razvoju komponentu sa brojnim projektima koji su bitni za naše građane. Iako se očekuje slabije punjenje budžeta, sigurni smo da ćemo realizirati naše planove za 2021. godinu jer smo ostvarili suficit za 2020. godinu i racionalno koristimo budžetska sredstva.
NR: Šta je planirano da se uradi u ovoj godini, kad su u pitanju infrastrukturni projekti?
TUKIĆ: U tekućoj, 2021. godini očekujemo realizaciju: Završetka izgradnje zgrade CZ i biblioteke sa novom salom OV, uređenje Velike sale Doma kulture u Matuzićima, Rekonstrukciju Doma Kulture u Mravićima, Izgradnja nove sekundarne kanalizacione mreže, Rekonstrukcija putne infrastrukrure, te u suradnji sa Autocestama FBiH očekujemo početak izgradnje Koridora Vc čijom će izgradnjom općina Doboj Jug biti u potpunosti zaštićena od plavljenja.