Na 8. sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj u četvrtak, vijećnici su raspravljali o 13 tačaka dnevnog reda.
Usvojene Osnove i politike gradonačelnika u mandatu 2020-2024. godina
Nakon usvajanja zapisnika sa 7. sjednice i vijećničkih pitanja i inicijativa, vijećnici su osvojili Osnove programa i politike gradonačelnika u mandatu 2020-2024. godina. Izvjestilac za ovu tačku dnevnog reda, Selver Keleštura, sekretar Gradske uprave, je istakao da su Osnove i politike gradonačelnika bazirane na tri tzv „tačke osnovnice“, a to su: Strategija razvoja Grada za period 2012-2022. godina, stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, te oblast zaštite okoliša. „Gradonačelnik će u svom mandatu 2020-2024. provoditi politiku i predlagati mjere s ciljem ostvarenja vizije napredne i uspješne Zenice, prosperitetnog i uređenog Grada jednakih mogućnosti za sve koji svojim radom žele doprinositi razvoju Zenice. Glavna odrednica rada i djelovanja gradonačelnika bit će ljudi – zadovoljni građani Zenice“, navodi se, između ostalog. Usvojen je i Plan implementacije projekata u 2021. godini, u skladu sa Strategijom razvoja Grada Zenica za period 2012-2022. godina, kojim su obuhvaćeni projekti iz oblasti ekonomije, razvoja, zaštite i unaprijeđenja okoliša i komunalne infrastrukture te društvenog razvoja.
Vijećnici su usvojili i Informaciju o realizaciji podsticajnih mjera za unapređenje privrede za 2019. godinu na području grada Zenica, kao i Program mjera za utrošak podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2021. godinu. Grad Zenica je za realizaciju ovog programa obezbijedio sredstva u iznosu od 200.000,00 KM. „Program predviđa realizaciju kroz dvije mjere, jedna se odnosi na podršku Start-up projekte preduzeća, a druga mjera je za podizanje konkurentnosti obrta, mikro, malih i srednjih preduzeća, u smislu sufinansiranja nabavke opreme“, istakla je Amra Mehmedić, pomoćnica gradonačelnica za privredu i upravljanje razvojem.
Nacrte odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar Nemila“ i „Mokušnice“, te nacrt odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar Nemila“ i „Mokušnice“, vijećnici su, također, usvojili.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju