U skladu s procesom prijave koji se sprovodio u ambulantama porodične medicine u JU “Dom zdravlja” Zenica, za vakcinaciju protiv COVID-a 19 do petka, 7. maja, prijavljeno je ukupno 12.884 građana Zenice. Vakcinisano je 1.514 građana, što predstavlja 12% od ukupnog broja prijavljenih građana za vakcinisanje. O samom procesu vakcinacije smo razgovarali s direktoricom JU „Dom zdravlja“ Zenica, dr. sc. prim. Mersijom Kasumović.
Plan vakcinacije
NR: Kako teku pripreme za „masovnu“ imunizaciju koja će se obavljati u Gradskoj areni „Husejin Smajlović“ u Zenici?
KASUMOVIĆ: Prioritetne grupe za vakcinaciju utvrđene su u Pravilniku o dopunama Pravilnika o načinu sprovođenja obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi i Planu za vakcinaciju protiv COVID-a 19 u Federaciji BiH na prijedlog Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju Federacije BiH, formiranog po članu 64. Zakona o zaštiti od zaraznih bolesti. Način sprovođenja imunizacije protiv COVID-a 19, zavisi od broja vakcina koji se Domu zdravlja dostavljaju putem Federalnog Zavoda za javno zdravstvo i Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica i koje za sada nisu dostatne u odnosu na potrebe koje imamo u Gradu Zenica. Za sada vakcinacija se sprovodi etapno i prema broju raspoloživih vakcina

Kasumović

. Dom zdravlja je do sada vakcinisao ciljnu grupu zdravstvenih radnika i lica u staračkim domovima, te se sada radi na vakcinaciji hroničnih bolesnika i građana starijih od 60 godina. Nakon toga, slijedi vakcinacija lica zaposlenih u javnim službama (policija, prosvjeta, socijalne službe itd.). U skladu sa zaključcima Operativnog tima za sprovođenje vakcinacije protiv COVID-a 19 u Domu zdravlja, vakcinacija hroničnih bolesnika i starijih lica od 60 godina sprovedena je u Nemilskom kraju i za lica koja žive na području ambulanti porodične medicine Potok i Travnička. Dana 11. i 12. maja sprovest će se vakcinacija hroničnih bolesnika i lica starijih od 60 godine u ambulanti porodične medicine Tetovo koji žive na području mjesnih zajednica Tetovo i Gradišće. Ukoliko se osigura velika količina vakcina protiv COVID-a 19, vakcinacija naših građana sprovest će se u Gradskoj areni Zenica. Dom zdravlja već duži period radi na pripremi i realizaciji ovog projekta, u saradnji s Gradskom upravom Zenica.
NR: Koliko će uposlenika Doma zdravlja i ostalih ustanova i organizacija učestvovati u procesu vakcinacije?
KASUMOVIĆ: U navedenom projektu, planirano je da učestvuje 143 lica, od čega treba da bude 88 radnika Doma zdravlja, 31 pripadnik Civilne zaštite Grada Zenica, 18 volontera Crvenog križa Zenica i 6 lica na stručnom osposobljavanju u Domu zdravlja. Projektom vakcinacije protiv COVID-a 19 u Domu zdravlja koordinira dipl. med. sestra Selma Čajdrić, u saradnji s direktorom i Operativnim timom za sprovođenje vakcinacije protiv COVID-a 19. Osigurana su sva potrebna sredstva za sprovođenje imunizacije u Gradskoj areni Zenica, te je sprovedena i edukacija naših radnika. Radi se o velikom projektu, na kome stalno radimo kako bi isti bio sproveden na najbolji i najefikasniji način.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju