Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona Mirsad Hadžić održao je sastanak s koordinatorom i konsultantima Projekta E-uprave kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Sastanku su prisustvovali predstavnici Općine Tešanj, koja je jedna od pet općina u BiH uključenih u ovaj projekat.
Digitalizacija procesa
USAID putem projekta E-uprave pomaže BiH da kroz digitalizaciju ciljanih procesa poveća transparentnost i smanji korupciju.
Projekat E-uprave je pokrenut u aprilu 2020. godine te pomaže BiH u usklađivanju zakonodavnog i regulatornog okvira o elektronskom upravljanju sa direktivama EU i najboljim međunarodnim praksama. Ovim projektom razvit će se novi softver koji će unaprijediti efikasnost, odgovornost i transparentnost državnih institucija koje pružaju usluge poslovnim subjektima i građanima.
USAID-ov Projekat E-uprave uključuje nekoliko aktivnosti, te će osigurati podršku odnosu vlasti prema pravnim i fizičkim licima, a uspostaviti će moderni sistem elektronskih odobrenja za građenje u jednom broju “pilot” općina.
Saglasnosti i odobrenja
Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Mirsad Hadžić naglašava da su saglasnosti koje izdaje ovo ministarstvo često neophodne u postupcima izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, zbog čega se i javila potreba za održavanjem zajedničkog sastanka.
Hadžić navodi da su koordinator i konsultanti na ovom projektu pristupili prikupljanju podataka i upoznavanju sa procedurama izdavanja odobrenja za izgradnju objekata, te da je u tu svrhu održano i nekoliko sastanaka, kako u općini Tešanj tako i u ministarstvima i javnim preduzećima nadležnim za izdavanje određenih saglasnosti koje se pribavljaju u postupcima za izdavanje odobrenja za građenje.