Infektološka kovid ekipa (doktorica Hadžić prva s lijeva)

Medicinski radnici širom svijeta se, od početka pandemije, bore na prvim linijama fronta protiv koronavirusa. Iako su svakodnevno izloženi riziku do zaraze, mnogi od njih su bili i zaraženi, čine sve da svoj posao rade odgovorno i kvalitetno, ali i da se, bezrezervno i herojski, stave na raspolaganje svim oboljelim.
O tome kakvo je stanje i koliko je osoba trenutno smješteno na Odjelu za infektivne bolesti Kantonalne bolnice Zenica, naporima medicinskog kadra i dosadašnjim iskustvima, razgovarali smo sa prim.mr.med.sci.dr. Eldirom Hadžić, načelnicom Odjela za infektivne bolesti KBZ.
Povoljnija situacija u odnosu na prethodne mjesece
NR: Kakvo je trenutno stanje na Odjelu za infektivne bolesti? Koliko osoba je trenutno hospitalizovano, koliko je pacijenata sa težom kliničkom?
HADŽIĆ: Trenutno je na Odjelu za infektivne bolesti hospitalizirano 30 pacijenata sa kliničkom slikom Covid 19, i pet pacijenata u jedinici intezivnog liječenja. To su pacijenti koji imaju obostranu upalu pluća, pacijenti sa moždanim i srčanim udarom, ozbiljnim kardiološkim komorbiditetima, psihijatrijski pacijenti, zatim pacijenti sa frakturama ekstremiteta, kojima je potrebna kontinuirana kiseonička potpora. Radi se, uglavnom, o teškim kliničkim slikama bolesti, koji zahtijevaju bolničko liječenje. Ovo je povoljnija situacija u odnosu na prethodne mjesece kada je svakodnevno u KBZ bilo hospitalizirano po 140 pacijenata sa Covid 19.
NR: Da li raspolažete sa dovoljnim brojem medicinskog kadra?
HADŽIĆ: Da bi pacijenti sa Covid 19 imali kompletnu dijagnostiku, liječenje, njegu, ishranu potrebno je mnogo medicinskog i nemedicinskog kadra. Operativni tim KBZ već 15 mjeseci organizira sve aktivnosti vezane za pandemiju Covid 19. Infektivni odjel je pretvoren u Covid odjel, sa intezivnom njegom, operacionom salom, liftom, sobama za izolaciju. Sve bolesničke sobe imaju centralni dovod kisika. U prvim mjesecima pandemije, bolnički Odjel za mikrobiološku dijagnostiku je certificiran za PCR SARS CoV 2, koji je zlatni standard u dijagnozi Covid 19. Odjel za radiološku dijagnostiku ima mobilni RTG aparat i CT samo za Covid 19 pacijente. Centralna bolnička laboratorija na posebnim aparatima radi analize Covid pozitivnih pacijenata. Doktori koji liječe pacijente sa Covid 19 su infektolozi, internisti, anesteziolozi. Njima po potrebi pomažu neurolozi, hirurzi i veliki broj mladih doktora svih specijalnosti koji se povremeno smjenjuju u Covid odjelu i prijemnom trijažnom punktu. Medicinskih sestara/tehničara imamo dovoljno zahvaljujući dobroj organizaciji, preraspodjeli sa svih bolničkih odjela i prijemu mladih za pomoć u toku pandemije. Tu su radnice na održavanju čistoće, radnice za pripremanje i podjelu hrane, vozni park i vešeraj.
NR: Sa ovom situacijom se, svi zajedno, borimo više od godinu dana. Da li su medicinski radnici iscrpljeni, kako ste kao tim uspjeli da se nosite sa težinom zadatka koji ste obavljali u proteklom periodu, fizički ali i psihički? Koliko je osoblja na Vašem odjelu oboljelo od koronavirusa u proteklih godinu dana?
HADŽIĆ: Pandemija traje već 15 mjeseci, svi smo jako umorni, dobro ste rekli, i psihički i fizički. Za vrijeme pandemije, oko 350 uposlenika KBZ su prebolovali Covid 19. Teško ih je podijeliti prema odjelima, jer je veliki broj uposlenika bio preraspodjelom i povremeno angažovan za rad u Covid odjelu.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju