Erik Nelson, ambasador SAD-a u BiH, uputio je pismo premijeru ZDK Mirnesu Bašiću i

Nelson

predsjedavajućem Skupštine Ćazimu Huskiću u kojem ih obavještava da je Američka ambasada suspendovala Memorandum potpisan u martu ove godine koji se odnosio na saradnju u borbi protiv korupcije posredstvom programa višeg savjetnika ambasade SAD-a za borbu protiv korupcije.
“Nedavno usvajanje amandmana na Zakon o Ministarstvu unutrašnjih poslova kojima se ograničava nezavisnost policije, transparentno i dobro upravljanje, pravna sigurnost te vladavina zakona, dovelo je do zaključka u Ambasadi SAD da Vlada Zeničko-dobojskog kantona neće biti pouzdan partner u borbi protiv korupcije”, navodi se u pismu Nelsona.
Posvećeni demokratiji
Nelson dodaje da oni ostaju posvećeni promovisanju demokratije, transparentnosti, odgovornosti i demokratskog upravljanja u Bosni i Hercegovini i cijelom Zapadnom Balkanu, u skladu sa standardima koje zemlje regiona moraju zadovoljiti kako bi osigurale ostvarenje ciljeva za napredovanje na evropskom putu.
“Kao pokazatelj ovakve posvećenosti, predsjednik Biden potpisao je novu Izvršnu uredbu kojom se proširuju kriteriji za uvrštavanje na listu sankcija, sve kako bi se odgovorilo na postojeće izazove poput korupcije i ostalih radnji koje opstruiraju ključne institucije i međunarodne sporazume, uključujući nove sporazume i institucije”, zaključuje Nelson.
Odgovor premijera

Bašić

Premijer Mirnes Bašić u izjavi za našu novinu izražava žaljenje zbog odluke Ambasade SAD da suspenduje ovaj memorandum, ističući zahvalnost na dosadašnjoj kvalitetnoj i korektnoj saradnji s Ambasadom SAD-a i savjetnikom za borbu protiv korupcije Erikom Larsonom.
“Vlada Zeničko-dobojskog kantona nastavit će aktivnosti na jačanju pravnog i institucionalnog okvira, bezrezervno opredijeljena i posvećena prevenciji i borbi protiv korupcije u našem kantonu”, istakao je Bašić.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju