Kantonalna uprava za inspekcijske poslove (KUZIP) Zeničko-dobojskog kantona našla se u središtu pažnje javnosti nakon što je kantonalni turističko-ugostiteljski inspektor Fuad Omerčević početkom ovog mjeseca najavio “pečaćenje” Hotela „Zenica“ zbog navodnog nelegalnog rada. Ubrzo su se oglasili KUZIP i Ministarstvo za privredu navodeći da Hotel „Zenica“ posluje u skladu sa zakonom, jer dozvole za hotele kategorisane sa četiri i pet zvjezdica, kakav je i ovaj hotelski objekt, izdaje Federalno ministarstvo okoliša i turizma, te da kantonalna Inspekcija uopće nije nadležna da vrši inspekcijski nadzor u ovom objektu. O ovoj, ali i drugim temama vezanim za rad inspekcije u okolnostima pandemije koronavirusa, razgovarali smo sa Šemsudinom Muhićem, direktorom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ZDK po ovlaštenju, diplomiranim pravnikom iz Zavidovića i dugogodišnjim zaposlenikom ove uprave, koji dužnost direktora obavlja od februara ove godine.
Tačka na priču
NR: Posljednja dešavanja vezana za inspekcijski nadzor u Hotelu Zenica zbunila su javnost. Inspektor Omerčević je najavio pečaćenje objekta, a KUZIP se potom ogradio i uputio izvinjenje. Jeste li razjasnili situaciju?
MUHIĆ: Kada je u pitanju inspekcijski nadzor u Hotelu „Zenica“, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je izdala saopćenje povodom navedenog nadzora dana 06. jula 2020. godine putem Press službe Zeničko-dobojskog kantona, a oglasilo se i Ministarstvo privrede Zeničko-dobojskog kantona, tako da u odnosu na navedeno saopćenje nemamo šta dodati.
NR: Je li inspektor Omerčević prekoračio ovlasti i šta ćete poduzeti? Koliku autonomiju u svom radu imaju inspektori i je li navedeni inspektor poštovao procedure?
MUHIĆ: Inspektori su lica sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, a njihova autonomija je utvrđena zakonom. U postupku vršenja inspekcijskog nadzora inspektor se pridržava načela zakonitosti, javnosti, odgovornosti, ekonomičnosti, profesionalne nepristranosti, nediskriminacije i političke nezavisnosti. Postupak inspekcijskog nadzora, pravila i procedure, dostupni su javnosti u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama Federacije Bosne i Hercegovine.
Protivpandemijske mjere
NR: Na snazi su preporuke zdravstvenih vlasti za sprječavanje širenja pandemije koronavirusa. Šta KUZIP poduzima na tom planu i kakvi su rezultati na terenu?
MUHIĆ: Kada su u pitanju preporuke zdravstvenih vlasti za sprječavanje širenja pandemije korona virusa, Kantonalna uprava za inspekcijske je sve svoje kapacitete usmjerila ka tome tako da su svi inspektori ove Uprave stalno na terenu, kako u redovno radno vrijeme tako i u poslijepodnevnim satima i u dane vikenda, i vrše inspekcijske nadzore, poštivanja naredbi i preporuka kriznih štabova. O navedenom putem Press službe Zeničko-dobojskog kantona obavještavamo poslodavce sve u svrhu poštivanja naredbi i preporuka. U ovom dijelu nadzora imamo odličnu saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova u zajedničkom djelovanju i pružanju potrebnih asistencija.
Visoke kazne
NR: Koliko građani poštuju zdravstvene preporuke i koje su sankcije predviđene za nepoštivanje preporuka?
MUHIĆ: U ovom periodu inspekcijske nadzore više smo usmjerili na poštivanje preporuka od strane poslodavaca, ali će se shodno dešavanjima pojačati nadzor poštivanja preporuka i od strane građana u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.
Prekršajne sankcije predviđene su Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i novčana kazna za fizička lica je od 100,00 KM do 2.000,00 KM.
NR: Koje kazne najčešće izričete, kada je u pitanju poštivanje preporuka Federalnog ministarstva zdravstva i drugih organa u FBiH i ZDK, i na šta građani i poslovni subjekti trebaju obratiti pažnju kako bi izbjegli sankcije?

OSTATAK TEKSTA PROČITAJTE U PRINTANOM IZDANJU NAŠE RIJEČI