Sattler i Ajdin

Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Johann Sattler posjetio je kompaniju “Vimar Groupe” d.o.o. u Visokom i zajedno sa predstavnicima kompanije obišao moderne pogone i upoznao se sa radom ove mesne industrije koja se preradom mesa bavi više od 30 godina. Jedan od glavnih razloga posjete je činjenica da je “Vimar groupe” jedan od korisnika bespovratnih sredstava projekata EU4Buisness i EU4Agri kojim Evropska unija finasira razvoj privatnog sektora u BiH, otvaranje novih i zadržavanje postojećih radnih mjesta te oporavak od krize prouzrokovane COVID-19 u BiH. “Ne moram napominjati da smo još uvijek u vremenima pandemije i krize koju je uzrokovao COVID-19, a jedna od najteže pogođenih je svakako privreda, ne samo u BiH nego i u cijeloj Evropi. Evropska unija je sa svoje strane prepoznala potrebu podrške privredi u BiH i osigurala preko 70 miliona eura pomoći za mala i srednja preduzeća. Pomogla im je da stanu na noge i izađu iz krize, a kompanija Vimar je jedan od sjajnih primjera kako na najbolji način iskoristiti tu podršku. Sredstva su iskorištena za inovacije, za nabavku opreme i mašina kroz podršku EU4Agri i EU4Business instrumente. Također, imao sam priliku da saznam da je kompanija Vimar odnedavno licencirana za izvoz pilećeg mesa i proizvoda na tržište EU i to je ono što mi sa svoje strane želimo – da BiH ima kompanije koje su uspješne i uspješno posluju, ali i kompanije koje izvoze na najveće tržište na svijetu, tržište EU od 450 miliona potrošača. Ono što nam je također potrebno jeste da imamo snažne porodične biznise, kao što je primjer u ovoj kompaniji, jer je to i primjer snažne privrede koja vuče u EU, a mi ćemo sa svoje strane nastaviti pružati poruku i raditi u tom pravcu”, poručio je ambasador Sattler.
U 2020. godini, uz podršku EU, kompanija “Vimar Groupe” izgradila je nove proizvodne pogone i kupila nove moderne mašine za preradu mesnih proizvoda, što će im u konačnici omogućiti da svoje proizvode plasiraju na tržištu Evropske unije. Pored toga, bilježe i značajan porast proizvodnje kao i otvaranje novih radnih mjesta. “Sva naša ulaganja su rezultirala rješenjem za izvoz naših proizvoda u EU, što je nama veoma važno. Vrlo malo firmi u BiH imaju tu mogućnost, tako da smo mi možda među prvih pet. Nažalost, samo se može izvoziti piletina i proizvodi od pilećeg mesa, dok govedina još uvijek nije u opticaju, no nadamo se da će to biti što prije. Danas naša firma broji 68 ljudi, a 2011. godine, kada smo krenuli u ovaj biznis, imali smo 11 zaposlenih”, istakla je Ehlimana Ajdin, direktorica “Vimar Groupe” te pozvala sve privrednike da se prijavljuju na ovakve projekte i apliciraju na grant sredstva od EU.