Na poziv Privredne komore Unsko-sanskog kantona, predstavnici Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, boravili su u Bihaću, u vrijeme održavanja 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021, te 1. Međunarodnog sjama turizma EKOTOUR i 1. Međunarodnog sajma obrta. Sajam se održavao u vrijeme 09.-12.09.2021. godine na sajmištu, na gradskoj otoci u Bihaću.
Prema programu pratećih sadržaja sajma, nakon svečanog otvaranja sajma – EKOBIS 2021 i zajedničkog obilaska sajma, u okviru komorskog sistema BiH, predsjednica Privredne komore ZDK, mr.sci. Diana Babić i direktor sektora za informatiku, statistiku i javna dokumenta Privredne komore ZDK, Indira Buza, održale su prezentaciju „Digitalna platforma za promociju investicijskih potencijala Zeničko-dobojskog kantona”- INVEST IN ZDK.
Zahvaljujući izrađenoj dvojezičnoj publikaciji „Karta privrednih potencijala ZDK“, čiju izradu je finansiralo Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, Privredna komora ZDK je, potpisivanjem ugovora sa Fondacijom Helvetas Moja Budućnost, u junu 2020. godine, započela izradu „Digitalne platforme za promociju investicijskih potencijala Zeničko-dobojskog kantona“, koja je nadogradnja na postojeću web stranicu Privredne komore ZDK i dodatni značajan savremeni alat za animiranja domaćih i stranih investitora, uključujući i bh. dijasporu, a sve u cilju unapređenja poduzetništva u Zeničko-dobojskom kantonu, te zadržavanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta na području Kantona. Prezentaciji Digitalne platforme za promociju investicijskih potencijala Zeničko-dobojskog kantona prisustvovao je i predstavnik Fonacije Helvetas Moja Budućnost, menadžer projekta, g. Sven Dominković.
Projekt je u završnoj fazi implementacije.
Drugog dana, održavanja 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021, 10. septembra 2021. godine, nakon brojnih aktivnosti na sajmištu, u okviru agende pratećih sadržaja sajma, predstavnici Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, prezentirali su projekt „Formiranje mreže za podršku procesu digitalne transformacije u Zeničko-dobojskom kantonu” koji se implementira uz podršku Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.
Cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti kroz pružanje inovativnih (pametnih) usluga digitalizacije poslovanja s primjenom savremenih informacionih tehnologija i ekonomskih znanja u transformaciji poslovanja kompanija, efikasnosti poslovanja, kao i uspješnijeg uključivanja kompanija metaloprerađivačkog sektora u tržišne tokove na domaćem i stranom tržištu, uz uspostavljanje Mreže za podršku procesu digitalne transformacije u ZDK.
Projektne aktivnosti formiranja mreže za podršku procesu digitalne transformacije u Zeničko-dobojskom kantonu se uvezuju sa aktivnostima projekta „CeDICo-Centre for Digitalisation, Innovations and Competitiveness of metal industry in the Central Bosnia Region / Centar za digitalizaciju, inovacije i konkurentonst metalne industrije u regiji Srednja Bosna“, koji implementira Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, kao niosilac projekta, u saradnji sa akterima projekta.