Nedavno je u Kazneno-popravnom zavodu Zenica (KPZ ZE) otvoren Paviljon 9 i planirano je da se u narednom periodu započne s rušenjem prvog paviljona koji je izgrađen još u vrijeme Austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine, te da se izgradi novi paviljon. „Osuđene osobe iz ovoga paviljona će se prebaciti u Paviljon 9, manji dio u druge paviljone, a ostatak će se rasporediti po drugim zatvorima“ kazao je na početku razgovora za „Našu riječ“ Redžo Kahrić, direktor KPZ ZE-a.
Posjete u vrijeme pandemije
NR: Postoji li potreba za renoviranjem postojećih ili izgradnjom novih paviljona?
KAHRIĆ: Da, postoji potreba za rušenjem Paviljona 1 i izgradnju novog sa sličnim sadržajima na istovjetnoj lokaciji. Sličan sadržaj novog Paviljona 1 je neophodan radi iseljavanja daljnjih objekata koji bi se u bližoj budućnosti također trebali srušiti radi stanja u kom se nalaze (Paviljon 2 i zgrada stare uprave). Vezano za stanje objekta Paviljona 1 u nastavku slijedi obrazloženje u cilju ukazivanja na ozbiljne nedostatke koji su prisutni u zgradi staroj preko 130 godina u kojoj boravi skoro 300 osuđenih i zaposlenih osoba. U planu je da se izgradi novi paviljon s kapacitetom do 400 osuđenika.

Kao probleme s kojima se trenutno suočavaju, Kahrić navodi: pandemiju korona-virusa koja je uzela dosta energije i materijalnih sredstava, odlazak mlađih zatvorskih policajaca u inozemstvo (sklapanje sporazumnog raskida radnog odnosa), nedovoljan broj zatvorskih policajaca, odlazak starijih i iskusnih zatvorskih policajaca u penziju, težina
posla i visoka izloženost stresu i drugo.

NR: S obzirom na pandemiju koronavirusa, kako se sad odvijaju posjete zatvorenicima?
KAHRIĆ: Posjete zatvorenicima su sve vrijeme u proteklom periodu, a i sada, bile uvjetovane ukupnim pandemijskim prilikama. Trenutno, osuđene osobe imaju: redovne posjete s članovima porodice uz korištenje maske i pleksiglasa kao fizičke barijere za osuđene osobe, te obaveze mjerenja temperature i korištenja maske za posjetioce izvana; slobodne (intimne) posjete za osuđene osobe koje imaju vjenčane supruge ili imaju priznatu vanbračnu zajednicu, uz obavezu da supruge donesu PCR test ne stariji od 48 sati ili antigen test ne stariji od 24 sata i kontakt s porodicom putem SKYPE za one osuđene osobe čije porodice imaju takvu tehničku mogućnost.
Razni projekti
NR: Na mjestu direktora ove ustanove ste četiri godine, šta biste od urađenog posebno izdvojili?
KAHRIĆ: Nakon prebacivanja maloljetnika u drugi zatvor, 33 sobe s pratećim prostorijama u Paviljonu 5 su detaljno renovirane. Istovremeno je izvršeno pregrađivanje i formiranje dodatne šetnice u sklopu Paviljona 3 s betoniranjima staza i temelja te rezanje, prebacivanje i zavarivanje panela limova i stubova. Ovim radnjama, u organizaciji Odsjeka za poslove održavanja, se uspjelo obezbijediti 57 novih mjesta za pritvorenike u Zavodu. U radionicama Odsjeka za poslove održavanja je napravljeno 12 stolova, 30 stolica, 12 kreveta, 30 kaseta i mobilna metalna dežurana za potrebe Zavoda u Bihaću, a sve u saradnji s Federalnim ministarstvom pravde. Radnim angažmanom osuđenika je izvršeno pregrađivanje i rekonstrukcija dijela prizemlja objekta Paviljona 5 u unutarnjem krugu gdje se izgradila dodatna kantina 3 sa svim instalacijama, videonadzorom, namještajem i potrebnom opremom. Ovime su omogućene kupovine artikala osuđenim osobama Paviljona 5, a time je smanjeno kretanje i miješanje osuđenih osoba unutar Zavoda.
O ostalim projektima koi su urađeni tokom protekle četiri godine, Kahrić kaže da je u organizaciji Odsjeka za poslove održavanja izgrađen građevinski dio tampon zone, s iskopom, armiranjem i betoniranjem temeljnih greda.

Optička mreža i videonadzor
Izvršena je nabavka i ugradnja I faze optičkog povezivanja videonadzora u cilju obezbjeđenja zakonom propisanih uslova za tretman i arhiviranje videozapisa nadzornih kamera u vrijednosti 99.200 KM bez PDV-a. Urađeno je polaganje optičkih kablova s pratećom opremom i dovođenje signala svih kamera u jednu prostoriju kasarne na vanjskom krugu. U sklopu navedenih aktivnosti su i tehnička sredstva
veze u potpunosti obnovljena.

-Urađeno je nasipanje i niveliranje staze između zida i betonskih greda. Izvršena je nabavka metalne ograde i ista je zavarivanjem ugrađena i montirana na betonske temeljne grede. Zatim je, po cijeloj dužini od 250 m, izljevena armirana betonska ploha debljine 12 cm i širine 7 m, izrađene su krajnje kapije i zatvoren cjelokupni prostor tampon zone. Uz to je urađena i betonska staza od 100 m širine 3 m čime se zatvorio krug ceste oko zida unutarnjeg kruga Zavoda. Sve ove aktivnosti su značajno doprinijele povećanju nivoa bezbjednosti Zavoda, a naročito obezbjeđenje sigurnosnog paviljona u kom borave visokorizične osuđene osobe. Vrijednost materijala koji su ugrađeni u vlastitoj režiji iznosi cca 120.000 KM -kaže Kahrić a potom dodaje da je izvršena i sanacija i adaptacija bivše forenzike Zavoda.
U kasarni Zavoda, radnim angažmanom osuđenih osoba, je izvršena potpuna adaptacija sprata bivše forenzike.
-Taj prostor je bio upropašten dugogodišnjim boravkom osuđenih osoba sa psihičkim smetnjama, te je taj prostor od osam prostorija preuređen u stambeni dio. U sklopu tih prostorija je izgrađen apartman s banjom i kuhinjom. Nakon toga je izvršena dorada dvije prostorije s ugradnjom polica i prenamjena istih u prostorije za arhivu. Navedeni prostor je adaptiran prvenstveno zbog potreba za Sektor osiguranja u slučaju vanrednih situacija -kaže Kahrić te napominje da su izgrađene dodatne prostorije u zgradi stare uprave.
Dograđen objekat fitnesa za stražu
Nakon prebacivanja arhive stare uprave u kasarnu, u oslobođenom prostoru radnim angažmanom osuđenika izvršena je izgradnja tri prostorije za Zdravstveni sektor i sanacija četiri kancelarije na spratu stare uprave te je izvršena sanacija mokrog čvora i izveden spušteni strop duž cijelog hodnika -rekao je Kahrić te dodao da je dograđen objekat fitnesa vanjskog kruga.
– Na vanjskom krugu je dograđen objekat fitnesa za stražu. Dogradnja u vlastitoj režiji je uključila izradu i montažu metalne konstrukcije objekta i krova oko 2,5 t težine u bravariji Zavoda. Zatim je izvršeno zidanje, malterisanje, postavljanje PVC stolarije, te postavljanje elektro i instalacija grijanja. Izvršeni su i radovi termoizolacije objekta postavljanjem stiropora na zidove a u sklopu radova je urađena i adaptacija postojećeg kupatila u staroj fitnes sali. Dobijeno je 72 m2 novog objekta u koji je postavljena donirana oprema za fitnes. Navedena dogradnja je bila potrebna zbog obaveznog programa povećanja fizičke spreme pripadnika sektora osiguranja. U vlastitoj režiji izvršena je izgradnja temelja i AB zida s ispunom od šljako-betonskih elemenata visine 2,70 m u dužini od 128 m. Lokacija zida je smještena paralelno s GGM saobraćajnicom na potezu od Kapije 1 do Kapije 5. Izgradnjom zida su se uveliko poboljšali bezbjednosni uslovi na tom dijelu Zavoda, pogotovo ako se ima u vidu činjenica da je postojeća ograda bila oštećena, dotrajala i u svakom smislu neadekvatna. Vrijednost građevinskih materijala koji su ugrađeni je oko 40.000 KM.
NR: Da li su izvršena unapređenja na ekonomiji Begov Han?
KAHRIĆ: Na ekonomiji Begov Han je izveden niz radova kao npr. izgradnja prostorije za laktofriz u cilju prodaje mlijeka mljekari u Zenici te sanacija svih osuđeničkih stambenih prostorija, prepravke rasvjete i ventilacije po halama, popravljene su vodovodne instalacije i opreme za napajanje stoke. Izvršena je nabavka i ugradnja novog dizel agregata 50 kW u vrijednosti od 18.200 KM bez PDV-a, čime su riješeni problemi snabdijevanja električnom energijom cijele ekonomije Begov Han u slučajevima nestanka struje. Izvršena je i sanacija opreme u hali za koke nosilice gdje su urađene dorade na elektro pogonu i osnovnoj konstrukciji.
Na kraju našeg razgovora, Kahrić je naglasio da je u septembru svečano otvoren Paviljon 9. Objekat s tri etaže u L formi ukupne korisne površine 2.300 m2 sa smještajnim kapacitetom od 236 osoba. U objektu su izgrađene 62 sobe za smještaj osuđenih osoba. Prizemlje objekta posjeduje 6 prostorija za smještaj osoba s invaliditetom, ambulantu, trpezariju i fitness salu te i zasebnu ograđenu šetnicu.