Da li su česti kvarovi i redukcije i koliko novca građani u gradovima i općinama u Zeničko-dobojskom kantonu izdvajaju za usluge vodosnabdijevanja, pitali smo u javnim preduzećima.
U Zenici cijena vode među najnižim u FBiH
JP „ViK“ d.o.o. Zenica kontinuirano, bez redukcija, isporučuje vodu za piće za sve korisnike usluga, te pruža usluge uredne odvodnje otpadnih voda. „JP „ViK“ d.o.o. Zenica provodi stalni monitoring vodovodne mreže sa ciljem uočavanja i otklanjanja kvarova i smanjenja gubitaka vode. Popravak lociranih kvarova se vrši u roku od maksimalno 48 sati. Odjel za detekciju kvarova je u 2019. godini detektovao 638 kvarova. Navedeno znači da je JP „ViK“ d.o.o. Zenica u prosjeku svakodnevno otklonilo 1,75 kvara. Ovi kvarovi se odnose na kvarove na vodovodnoj mreži, kvarove u šahtovima i na hidrantima. Zahvaljujući navedenim aktivnostim,a gubici vode su svedeni na više nego zadovoljavajući novo posebno uzimajući u obzir da starost vodovodne mreže u prosjeku iznosi oko 45 godina te da preduzeće upravlja mrežom u dužini od oko 200 km“, kaže Dženana Sivac, portparolka JP „ViK“ d.o.o. Zenica, ističući da će JP „ViK“d.o.o. Zenica, u narednih godinu dana, uspostaviti najsavremeniji telemetrijski monitoring cjelokupne mreže vodosnabdijevanja putem kojeg će biti unaprijeđeno upravljanje sistemom i dalje smanjenje gubitaka vode. Preduzeće vrši mjesečna očitanja potrošnje vode te se mjesečni računi izdaju po osnovu obračunate potrošnje vode. „Cijena vode za građane iznosi 0,40 KM /m³ te je među najnižim u FBiH. Naknada za kanalizaciju iznosi 0,20 KM/m³“, kaže Sivac.
Bez redukcija u Kaknju
Kada je u pitanju vodosnabdijevanje na području općine Kakanj, iz Javnog preduzeća „Vodokom“ d.o.o. Kakanj su nam rekli da je javno vodosnabdijevanje gradskom vodom na području općine Kakanj uredno i bez redukcija. „Preduzeće redovno i kontinuirano potrošačima isporučuje fizičko-hemijski i mikrobiološki ispravnu vodu za piće. U slučaju puknuća na vodovodnom sistemu, isporuka vode se obustavlja samo za područje na kojem je došlo do puknuća i sanacija te ponovno puštanje vode se obavi u najkraćem roku“, kaže Haris Veispahić, direktor JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj. Kada je u pitanju cijena koju građani Kaknja plaćaju, na snazi je cjenovnik iz 2009. godine, na koji je svoju saglasnost dalo Općinsko vijeće Kakanj. „Prema navedenom cjenovniku, cijena je 0,90 KM/m3. Ista se odnosi na građane koji imaju mjernu potrošnju, odnosno vodomjere. Kada su u pitanju građani koji još uvijek nisu ugradili vodomjere, koji je 4% od ukupnog broja korisnika, njima se obračunava sedam m3 vode po članu domaćinstva po istoj cijeni od 0,90 KM/m3. Napominjemo da je navedena cijena bez obračunatog PDV-a“, kaže Veispahić.
Kvarovi svakodnevni, ali ne uzrokuju duže prekide
Vodosnabdijevanje stanovnika na području općine Žepče koji su korisnici gradske vodovodne mreže je uredno. „Već duži niz godina nije bilo redukcija u isporuci vode. Kvarovi na vodovodnoj mreži su svakodnevni ali nikada ne uzrokuju duže i značajnije prekide u vodosnabdijevanju“, ističe Mirko Šumić, direktor JP „Komunalno“ Žepče. Cijena 1m3 vode za domaćinstva je 0,85 KM/m3 + PDV, a cijena kanalizacije je 35% od cijene vode.
Općinski vodovod vodu za piće građanima Tešnja isporučuje za oko 55% stanovništva općine. „U posljednje dvije godinem vodosnabdijevanje se obavlja u kontinuitetu, bez redukcija. U hidrološki nepovoljnim situacijama, u dužem sušnom periodu bez padavina, mogu se očekivati i redukcije. Kvarovi na vodovodnoj mreži su svakodnevna pojava i u toku 2019. godine imali smo oko 500 intervencija“, kaže Adnan Lihić, direktor JP „Rad“ d.d. Tešanj. Za prosječnu potrošnju vode od 11m3 mjesečno, domaćinstvo plaća račun za uslugu vodosnabdijevanja u iznosu od 18,24 KM. „U cijenu su uračunati PDV, naknada za baždarenje vodomjera, naknada za iskorištavanje voda i naknada za zaštitu voda“, ističe Lihić.