Nagrađeni učenici

Javna zdravstvena ustanova Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona formiran je 2005. godine i ove godine, u okviru obilježavanja 16. godišnjice osnivanja i rada, provodi niz preventivnih aktivnosti. O radu Zavoda, realizovanim aktivnostima i projektima, ali i preventivnim aktivnostima Zavoda, koje su usmjerena ka edukaciji mladih, razgovarali smo sa prim.mr.sci. Amirom dr. Čustovićem, direktorom Zavoda za bolesti ovisnosti ZDK.
Ostvarena pozitivna saradnja sa korisnicima usluga
NR: Kako ocjenjujete ostvarene rezultate Zavoda u ovoj godini?

prim.mr.sci. Amir dr. Čustović

ČUSTOVIĆ: Na isteku svake godine se kroz evaluaciju svih segmenata rada i finansijskog poslovanja analiziraju rezultati rada. Zavod je nastavio trend uspješnog finansijskog poslovanja, čemu svjedoči i Bonitetska ocjena tri A (AAA) kao najveća ocjena koja se može dobiti. Kroz parametre profesionalnog učinka stojimo na poziciji prethodnih godina te smo i dalje iznad prosječni. Naravno da ne znači da ovisnosti nema, već govorimo o činjenicama koje se komparativno promatraju na širem prostoru kojem mi kao zajednica pripadamo.
NR: Koliko je pandemija korona virusa utjecala na rad i plan aktivnosti Zavoda?
ČUSTOVIĆ: Pandemija COVID-19 je globalni teret koji nas nije mimoišao. Imajući iskustvo iz prethodne, 2020. godine postavili smo sebi više ambiciozne nego realistične planove, koje smo ispunili. Pandemija korona virusa za nas je prihvaćena kao izazov i nije nas unazadila. Čak smo stajališta, nakon svih analiza, da nas je u napornom radu profesionalno obogatila. Ostvarili smo vrlo pozitivnu saradnju sa korisnicima naših usluga, u njihovu korist, čime smo i zadovoljstvo korisnika, uz sve probleme pandemije, podigli na visok nivo uspješnosti. Ovo naglašavam jer se radi o populaciji koja je uvijek u zahtjevu više.
NR: Prema podacima kojim raspolažete, koliko je ovisnika sveukupne patologije, od alkoholizma do lakših patologija, na području kantona?
ČUSTOVIĆ: Broj registrovanih i liječenih ovisnika je dinamičan, za očekivati je bilo povećanje broja pacijenata. Ipak, ohrabruju statistički podaci da je čak došlo do pada broja ovisnika o teškim supstancama, osim korisnika marihuane, konzumiranja duhana i alkohola. Ovo ima i svoju logiku jer je pandemija donijela teret na mentalnom planu, ponajprije na planu anksioznosti i napetosti koja se relaksira pomenutim sredstvima. Kod konzumenata teških droga strah koji pandemija nosi, posebno strah od smrti, je filogenetski stariji od socijalnih patologija te utiče na veću kontrolu pa i odgovornost samih pacijenata. Incidenca heroinskih ovisnika je 0,09, a svi drugi u okruženju prijavljuju od 0,2 do 0,3. Odnosno, dva do tri puta je manje ovisnika u našem kantonu u odnosu na zemlje u okruženju, uz napomenu da je prije desetak godina taj broj bio 0,2 kod nas.
Edukacija mladih
NR: Kad su upitanju bolesti ovisnosti, rizična skupina su i mladi ljudi. Da li su preventivne aktivnosti Zavoda usmjerene ka edukaciji mladih?
ČUSTOVIĆ: Činjenica je da bolesti ovisnosti, uglavnom, svoj početak imaju u dobu mladosti, puberteta ili adolescencije. Taj period je, sa psihološkog aspekta, najteži u životu jer se mlada osoba, da bi ušla u svijet odraslih, nalazi u sukobu sa samim sobom, u sukobu sa autoritetom, sa starijim pa i roditeljima, a sve u pokušaju da svoj ego oslobode od kolektivnog. To je period počinjanja i period intervencije za nastanak ovisničkih patologija.
NR: Zavod je raspisao nagradni konkurs za literalne radove i video uratke na temu „Biraj stav za život zdrav“. Koji je cilj Konkursa i koliko je radova pristiglo?
ČUSTOVIĆ: Odjeljenje za prevenciju, koje je organizaciona cjelina Zavoda, ima svoj Plan i program rada. Plan se sastoji od više programa, a jedan od njih je i nastojanje animiranja školske djece da se zainteresuju za znanje o psihoaktivnim supstancama te je ponuđen nagradni konkurs koji motivira djecu da čitaju, skupe informacije ili znanja o drogama te razvijaju svoj pozitivan stav kojeg će dalje prenositi u svom okruženju, na svoje vršnjake. Na Konkurs se prijavilo oko stotinu učenika. Kroz video uratke je animirano puno više učenika jer su u pripremi videa učestvovala cijela odjeljenja. To nam je upravo i bio cilj.

Svečana dodjela nagrada učenicima upriličena je proteklog petka, u prostorijama Zavoda, u skladu sa svim higijensko-epidemiološkim mjerama. U konkurenciji literarnih radova, prvo mjesto je osvojio Mahir Rešidović, učenik Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Maglaj. Drugo mjesto pripalo je Adi Jašarević, učenici iz OŠ „Meša Selimović“ Zenica. Treću nagradu osvojila je Adha Memić, učenica iz OŠ „Enver Čolaković“, Breza.
U konkurenciji video uradaka prvo mjesto osvojila je Safira Crnkić, učenica OŠ „Džemal Bijedić“, Miljanovci, drugo Matej Bagara iz SMŠ „Žepče“, Žepče dok je treće mjesto pripalo Belminu Haliloviću, učeniku Medicinske škole u Zenici.

NR: U okviru obilježavanje 16. godišnjice osnivanja i rada Zavod će provesti niz preventivnih aktivnosti. Šta podrazumijevaju te aktivnosti i koji je njihov cilj?
ČUSTOVIĆ: Ovisnost je hronična bolest, a svaka hronična bolest se smatra cjeloživotnom bolešću sa mogućim periodima stabilizacije, ali sigurno bitnu izmjenjenost života koji se prilagođava preostalom kapacitetu narušenog zdravlja. Stoga je polazište „heroj medicine je prevencija“ jer sprječava nastanak bolesti, invaliditeta ili smrti. Zavod ima cjelogodišnji program preventivnih aktivnosti koji se svakako intenzivira u mjesecu decembru kao mjesecu borbe protiv bolesti ovisnosti. Ti programi podrazumijevaju prevenciju, promociju i promicanje zdravlja. Zahtijevaju intersektorsku saradnju sa svim ustanovama i profesijama koji rade sa mladima, a to su škole, ustanove sporta, religijske zajednice, sportska i druga udruženja. Svake godine nastojimo ponuditi nešto novo što skreće pozornost na teme koje su u fokusu prevencije. Prošle godine je bila izrada ukrštenih riječi od strane učenika, sa ugrađivanjem pojmova ovisnosti, pri čemu smo jako pozitivno iznenađeni učešćem mladih osoba. Ove godine smo kreirali društvenu igricu „Ne drogiraj se, čovječe“ po anologiji „Ne ljuti se, čovječe“. Igrice su dobro dizajnirane, zanimljive, sa porukama štetnosti droga. Na samom početku je pokazana velika zainteresovanost za igranje. Igrice će u narednom periodu biti masovnije dijeljene kroz zgodne promotivne aktivnosti.