Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić rekao je u razgovoru za novinsku agenciju FENA da je vlada koju predvodi u 2021. godini, uprkos uticajima globalne pandemije virusa korona, aktivno radila na realizaciji strateških ciljeva iz Strategije razvoja ovog kantona za razdoblje 2021.-2027. godina.
“U strategiji smo zacrtali da ćemo viziju razvoja našeg kantona realizovati kroz tri strateška cilja, koji osiguravaju sinergijske efekte između ekonomije, društva i okoliša. Želimo osigurati resursno efikasan i održiv ekonomski razvoj uz jačanje konkurentnosti i razvoj preduzetništva, unaprijediti kvalitet života, osigurati jednake prilike za sve građane kroz stvaranje održivog i pravednog društvenog okruženja te poboljšati trenutno stanje okoliša, povećati energijsku efikasnost i unaprijediti javnu infrastrukturu”, naglasio je Bašić, naglasivši da je ZDK bio prvi kanton u FBiH koji je prije godinu dana usvojio ovu strategiju usklađenu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH te ciklusom planiranja Evropske unije.
Poslovni ambijent
Naveo je da je Vlada kroz programe poticaja nastavila raditi na unapređenju poslovnog ambijenta i jačanja sektora malih i srednjih preduzeća, kao i obrtničke djelatnosti, koja je nosilac razvoja i ekonomije ZDK-a.
“ZDK je zasigurno kičma razvoja FBiH. Naravno, vodimo računa o pravednoj raspodjeli dobara i ravnomjernom razvoju svih područja našeg kantona. Izdvajamo i značajna sredstva za projekte okoliša kako bismo stvorili uslove za održivi razvoj, odnosno omogućili razvoj industrije u zdravom ekološkom okruženju. Strategijom je predviđeno 12 prioriteta, 44 mjere i 272 strateška projekta, čija realizacija će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i vizije razvoja”, istakao je Bašić.
Široke konsultacije
Strategija je donesena nakon širokih javnih konsultacija u kojima su učestvovali brojni socio-ekonomski partneri, a procesom izrade rukovodilo je Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u ZDK. Premijer je predsjedavao spomenutim vijećem, u čijem su sastavu članovi gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave, rukovodstvo Skupštine ZDK te predsjednici klubova poslanika.
Naglašava da je sedmogodišnja Strategija razvoja u svim segmentima i u potpunosti usklađena sa strateškim planskim dokumentima viših nivoa vlasti u BiH, dokumentima iz procesa EU integracija, kao i nacrtom dokumenta ‘”Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH”.
Iskoristiti resurse
“Strategija je sveobuhvatan dokument, koji zadire u sve sfere života ZDK-a, jer konačan cilj i jeste stvaranje dobrog okruženja za život i privređivanje. U tom smislu, trebamo iskoristiti sve raspoložive resurse, moramo jačati privredu, poljoprivredu, koristiti potencijale u turizmu. U smislu razvoja turizma treba posmatrati i nedavno usvajanje Nacrta zakona o turizmu u Skupštini ZDK”, rekao je Bašić.
Zakon o turizmu
Zakon o turizmu, koji bi uskoro trebao i u formi prijedloga doći pred zastupnike Skupštine ZDK, značajno će, smatra Bašić, doprinijeti unapređenju te bržem razvoju ove oblasti. Zakon će omogućiti i formiranje Turističke zajednice ZDK, ali i lokalnih zajednica.
“Stvorit ćemo preduslove za podizanje ukupne turističke ponude i razvoja turističke djelatnosti, kvalitetniji finansijski nadzor trošenja sredstava, zakonitost rada turističkih subjekata, promociju turističkog proizvoda i povećanje stručnosti zaposlenih u oblasti turizma, a u konačnici, kvalitetniji i turistički proizvod”, naveo je Bašić.
Jačanje KBZ-a
Podvlači i potrebu jačanja zdravstvenog sektora, razvijanja ustanova zdravstva, a poseban fokus je na Kantonalnoj bolnici Zenica, koju u bližoj perspektivi vide kao moderan univerzitetsko-klinički centar i s dobrom infrastrukturom, opremom i kadrovima. Vlada je u tom cilju, kaže premijer ZDK-a, osigurala kredit za projekt “Energetske efikasnosti“, a u toku su tenderske procedure za rekonstrukciju i dogradnju objekata KBZ.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju