Finalna konferencija Fondacije Helvetas Moja Budućnost, pod nazivom „Dan Partnera“, održana je 10. februara 2022. u hotelu Monti, na Igmanu.
Konferenciji su prisustvovali partneri Fondacije iz cijele Bosne i Hercegovine, iz sve četiri projektne regije (Republika Srpska-Banja Luka, Trebinje, Široki Brijeg, Zeničko-dobojski kanton) i na istoj su prezentirali rezultate projekta koji su ostvareni u prethodne četiri godine na polju obrazovanja i zapošljivosti, te predstavili uspjehe, izazove i perspektive.
Jedan od ključnih partnera Fondacije Helvetas Moja Budućnost je i Privredna komora ZDK, koja je zajedno sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, uz podršku Vlade ZDK, putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje, i zajedno sa obrazovnim institucijama, kompanijama ZDK i ostalim akterima, tokom prethodne dvije godine, izuzetno uspješno implementirala projekte „Sinergijom do lakšeg zapošljavanja u ZDK“ i „Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih kantonalnih privrednih komora“.
U okviru projekata u ZDK, koje je podržavala Fondacija Helvetas Moja Budućnost, u partnerskoj saradnji, zaposleno je preko 100 ljudi, educirano je 26 mentora praktične nastave, kreirana Analiza srednjoročnog kretanja tržišta rada ZDK 2020-2025, izvršene izmjene nastavnog plana i programa za zanimanje elektromehaničar, izrađene Smjernice za unapređenje saradnje privrede i stručnih škola na lokalnom nivou, kreirani dokumenti za izvođenje praktične nastave, izvršena je analiza primjene Pravilnika o izvođenju praktične nastave izvan škole i Pravilnika o izvođenju ferijalne prakse u ZDK, unaprijeđena saradnja dva mjesta učenja i rezultat iste je 1.088 potpisanih ugovora između kompanija i učenika i roditelja o izvođenju praktične nastave izvan škole za učenike srednjih stručnih i tehničkih škola u školskoj 2021-2022. godini.
U okviru Projekta osnovana je, prva u Bosni i Hercegovini, Međusektorska radna grupa koja se bavi sagledavanjem problematike srednjeg stručnog i obrazovanja odraslih u skladu s potrebama tržišta rada i prepreka u odnosu na pozitivno-pravne propise, te davanjem preporuka za njihovo unapređenje, kako bi se definisala dugoročna i održiva rješenja.