Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za prevenciju i borbu protiv korupcije, u saradnji sa Transparency International BiH, organizirao je dvodnevno stručno usavršavanje za koordinatore u kantonalnim istitucijama i jedinicama lokalne samouprave u ovom kantonu o izradi, odnosno uvođenju tzv. planova integriteta.
Planovi integriteta
Kako je saopćila Press služba, ovi planovi su jedna od osnovnih aktivnosti u novoj Strategiji za borbu protiv korupcije ZDK za period 2022-2026. godina. U prethodnom periodu, planovi su izrađeni u velikom broju institucija ZDK-a, a sada ih je potrebno doraditi i usaglasiti sa novom metodologijom koju je donijela Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (APIK).
“Planovi integriteta predstavljaju jedan moderniji pristup sistematskoj i sveobuhvatnoj borbi te suprotstavljanju korupciji, korupcijskom ponašanju i drugim oblicima narušavanja integriteta institucije i zbog toga je jako bitno da imamo prevenciju, koja u konačnici ima cilj uklanjanje uzroka korupcije i smanjenju rizika na korupciju”, kazao je Dževad Fejzić, šef Tima Vlade ZDK za prevenciju i borbu protiv korupcije, koga je Vlada prošle sedmice imenovala za vršioca dužnosti sekretara novoformiranog Ureda za borbu protiv korupcije ZDK-a.
Program menadžer u Transparency International u BiH Emsad Dizdarević dodao je da obuka predstavlja nastavak dugogodišnje saradnje izmedju TIBiH i Tima Vlade ZDK-a na implementaciji strateških antikorupcijskih dokumenata, te da TIBiH stoji na raspolaganju institucijama u BiH da pruži podršku u pripremi i implementaciji antikorupcijskih politika.
Sedmogodišnja strategija
Press služba podsjeća da je ranije Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela odluku o izradi Strategije za borbu protiv korupcije, te zadužila članove Tima da izradi ovaj dokument. Strategija je u fazi usvajanja, te će uskoro zvanično i početi njena implementacija.