Ilustracija

Prema Zakonu o osnovnoj školi i Zakonu o srednjoj školi, nastavna godina počinje prvog radnog dana u septembru, a to znači da u osnovnim i srednjim školama Zeničko-dobojskog kantona nastavna 2020/2021. počinje 01.09.2020. godine (utorak), bez obzira na to koji model nastave bude odabran za realizaciju odgojno-obrazovnog rada. „Školska godina počinje prvog septembra tekuće kalendarske godine. Ukupan broj učenika, u školskoj 2020/2021. godini, će biti poznat tek kada škole, u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi i Zakonom o srednjoj školi, dostave godišnje programe rada“, kaže prof.dr. Spahija Kozlić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK. Još uvijek se ne zna na koji način će se nastava odvijati za učenike u ZDK, a prema riječima ministra Kozlića, konačnu odluku o načinu realizacije nastave, a koja mora biti rezultat multidisciplinarnog i međusektorskog pristupa, Ministarstvo će donijeti u dogovoru sa partnerskim institucijama, Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-dobojskog kantona i Kriznim štabom Ministarstva zdravstva. „Rad odgojno-obrazovnih ustanova će se organizovati u skladu sa ‘Procedurama za rad odgojno-obrazovnih ustanova’ Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-dobojskog kantona koji je vodič za unapređenje biosigurnosti u kontekstu COVID 19“, kaže ministar Kozlić.