Kantonalna bolnica Zenica vlasnik je nekretnina unutar bolničkog kruga i može izvršiti upis prava vlasništva nad tim nekretninama – presudio je Kantonalni sud u Zenici okončavši višegodišnji spor u vezi vlasništva nad nekretninama između KBZ-a i Grada Zenice.
Pravo dosjelosti
Podsjećamo, nakon što je Gradska uprava Zenice zemljište u bolničkom krugu upisala u zemljišne knjige kao imovinu Grada, Kantonalna bolnica je podnijela tužbu pozivajući se na pravo dosjelosti i građenja. Općinski sud tu je tužbu odbio, ali se KBZ žalila drugostepenom sudu koji je uvažio ponuđene argumente i naložio nadležnom sudu i gradskom katastru da na Bolnicu upiše nekretnine kojima ova ustanova gazduje više od šest decenija.
Gradska uprava i Gradsko pravobranilaštvo još se nisu očitovali da li će iskoristiti i posljednju pravnu mogućnost “zahtjev za reviziju procesa”, kao tzv. vanredni pravni lijek. U upravi KBZ-a ne kriju zadovoljstvo, uz opasku da presudu ipak još nisu zvanično dobili.

Skomorac

Direktor prof. dr. sc. prim. Rasim Skomorac kaže da Bolnica ovom odlukom “postaje gospodar svoga prostora i na neki način može se stvarno posvetiti svim planiranim i realizaciji ranije planiranih, a nerealiziranih projekata”.
“Nećemo se baviti prošlošću, idemo dalje, hoćemo da razvijamo ustanovu, da ona stvarno u ovoj godini postane univerzitetska bolnica i da stvorimo perspektivu za jedan ubrzani razvoj”, kazao je Skomorac.
Energetska efikasnost
Naglasio je da će ovo omogućiti i nesmetanu realizaciju projekta energetske efikasnosti vrijednog 22 miliona maraka, koji se finansira sredstvima EBRD-a i koji se već otplaćuje. KBZ sada može aktuelizirati i projekt Interventne kardiologije za koji je prije tri godine potpisan ugovor sa partnerom iz Njemačke po modelu javno-privatnog partnerstva vrijedan 7,5 miliona maraka.
“Potreba za projektom Interventne kardiologije nikad nije prestala, ona je svakim danom sve veća i realizacija takvog projekta je jednostavno neophodna, prije svega za pacijente, i mi ćemo učiniti sve sa svoje strane da taj projekat realiziramo”, istakao je Skomorac.
Interventna kardiologija

Bašić

Premijer Mirnes Bašić rekao je da su Vlada i uprava Bolnice našli načina da se projekt energetske efikasnosti počne realizirati, bez obzira na neriješene imovinsko-pravne odnose, ali da ima informaciju da je njemački partner, čekajući rješavanje spora između Grada i KBZ-a, odustao od izgradnje savremene interventne kardiologije.
Međutim, budući da je KBZ prema presudi “titular nad zemljištem”, rekao je da vjeruje da će Vlada ZDK u saradnji s KBZ-om, ponovo pokrenuti aktivnosti oko tih projekata, ali i drugih koji će doprinijeti razvoju KBZ-a te stvoriti što bolje uslove za liječenje bolesnika na području ZDK-a.
Odluka KBZ-a
U međuvremenu je Grad Zenica za partnera za izgradnju Interventne kardiologije u krugu KBZ-a izabrao Centar za srce Sarajevo. Bašić kaže da će o tome da li je taj partner prihvatljiv odlučiti uprava KBZ-a.
“Presuda Kantonalnog suda Zenica je konačna i izvršna. Vjerujem da će i taj postupak koji se vodio putem Gradskog vijeća i Grada Zenica u ovom momentu stati i da će KBZ procijeniti u kojem će pravcu ići”, kazao je Bašić.