Spahić

Kantonalna bolnica Zenica 2020. godine uvela je inovativni softver za automatsko kreiranje i javno objavljivanje listi čekanja. Nakon više od godinu dana, povodom Evropskog dana prava pacijenata, koji se obilježava 18. aprila, dr. Kasim Spahić, pomoćnik direktora za medicinske poslove Kantonalne bolnice Zenica, napravio je kratak osvrt na funkcionisanje ovog sistema te kakve je promjene donio ovoj zdravstvenoj ustanovi. „Novim sistemom pacijent je redovno informisan, kako o samom terminu prilikom naručivanja, tako i o svakoj promjeni termina, ukoliko do nje dođe. Poboljšana je saradnja i komunikacija između bolnice i pacijenta, a liste čekanja su javne, transparentne i dostupne, kako pacijentu, tako i menadžmentu Bolnice“, kaže Spahić. Sistem kroz SMS poruke pacijenta obavještava da ne propusti zakazani termin, a kada predaju dokumente, pacijenti ne moraju doći po uputnicu, nego im sve piše u SMS poruci. Preko svog jedinstvenog koda, kojeg dobije SMS porukom, pacijent je siguran da niko ne može zloupotrijebiti njegov termin. „Primijetili smo da je funkcionalno i praktično definisati broj usluga koje možemo uraditi sa javne liste čekanja, a što određuje struka prema medicinskim indikacijama i neophodnostima (onkološki tretman, operativni tretman…) ili prema vrsti usluge i prema tome se formiraju posebne liste čekanja. Ustanova je definisala broj usluga koje može pružiti i obavezala odjele da obavezno pruže usluge sa javnih listi čekanja kako su planirane.Olakšana je komunikacija pri naručivanju, nema nesporazuma i nezadovoljstava, smanjen je broj dolazaka u Bolnicu“, ističe Spahić.