JU „Dom zdravlja“ Zenica obezbijedila je potrebna finansijska sredstva za implementaciju izgradnje nove ambulante i vanjsko uređenje prostora pored ambulante porodične medicine u Stranjanima. Rušenje starog i dotrajalog objekta ambulante porodične medicine “Stranjani” započeto je u aprilu ove godine te je, uprkos pandemiji koronavirusa, a na radost velikog broja mještana koji koriste usluge ambulante, uskoro u planu otvaranje novoizgrađenog objekta porodične medicine „Stranjani“.

 Bez prekida u korištenju zdravstvenih usluga

Medicinski centar Zenica, kao pravni prethodnik JU „Dom zdravlja“ Zenica kupio je, 1971. godine, zemljište na kome je zatim izgrađen montažni objekat ambulante Stranjani i područja od Lokvina do Pojska. Nakon 48 godina pružanja primarne zdravstvene zaštite za stanovnike ovog područja u objektu ambulante u Stranjanima, koji je bio dotrajao i koji nije bio adekvatan potrebama naših pacijenata sa ovog područja, sredinom 2019. godine, tadašnja direktorica JU „Dom zdravlja“ Zenica, spec.dr. Selvedina Sarajlić-Spahić, pokrenula je aktivnosti na izgradnji nove ambulante porodične medicine u Stranjanima“, kaže prim.dr. Ferid Alić, v.d. direktora JU „Dom zdravlja“ Zenica. Za izgradnju ambulante porodične medicine u Stranjanima, JU „Dom zdravlja“ Zenica je, iz vlastitih sredstava, opredijelila iznos od 437.881,69 KM, u koji se ubrajaju troškovi plaćanja građenja, izrade idejnog rješenja, projektne dokumentacije, revizija projektne dokumentacije, poslovi stručnog nadzora, priključak gradilišta i elektroenergetska saglasnost, te plaćanje administrativnih postupaka Gradu Zenica – izdavanje odobrenja za građenje, iskoličenje objekta i prijem temelja i tehnički pregled za izdavanje upotrebne dozvole. Osoblje i kompletna medicinska oprema iz ambulante Stranjani premješteni su u ranije pripremljene prostorije OŠ “Ahmed Muradbegović” u Stranjanima tako da pacijenti, kojih je preko pet hiljada, nisu imali prekida u korištenju zdravstvenih usluga. „Procedura izgradnje ambulante je veoma složen postupak, koji je trajao duži period. Nakon završenih administrativnih postupaka, u aprilu 2020. godine, nakon sprovedenog tendera, JU „Dom zdravlja“ Zenica zaključila je Ugovor o izgradnji ambulante u Stranjanima. Ambulanta će se zagrijavati pomoću termo bloka, a u izgradnji ambulante ispoštovani su svi ekološki i stručni standardi u skladu sa savremenim normama građenja. Ugovoreni radovi završeni su u predviđenom roku. U toku su završni radovi u ambulanti, koji se odnose na priključak električne energije, telefonski priključak, instaliranje alarma i opremanje novim namještajem i medicinskom opremom. U periodu izvođenja radova, veliku uslugu pružila nam je OŠ „Ahmed Muradbegović“, koja nam je, na privremeno korištenje, bez naknade, ustupila potrebne prostorije za funkcionisanje naše ambulante u Stranjanima, te im se posebno zahvaljujemo“, kaže prim.dr. Alić.

Objekat u skladu sa normativima i standardima

Ambulanta u Stranjanima je, napominje prim dr. Alić, urađena na način kako to propisuje Pravilnik o bližim uslovima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti zdravstvenim ustanovama u FBiH. „Ambulanta u Stranjanima je izgrađena kao prizemni tipski objekat, tlocrtnih dimenzija – 19,80×10,50 metara. Znači, ambulanta će imati površinu od 207,90 m2 i sastoji se od dvije ordinacije, tri intervencije, sobe za medicinsko osoblje, čekaonice, kotlovnice sa termo blokom, toaletom i wc-om za muške, ženske pacijente i medicinsko osoblje“, pojašnjava prim.dr. Alić.

Izgradnja ambulante u Pojskama

JU „Dom zdravlja“ Zenica je, paralelno sa projektom ambulante porodične medicine Stranjani, radio i na izgradnji ambulante porodične medicine Pojske. Tadašnja direktorica spec.dr. Sarajlić-Spahić je, u saradnji sa Vladom ZDK, Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i OŠ „Ahmed Muradbegović“, usaglasila lokaciju za izgradnju ambulante u Pojskama. „JU Dom zdravlja“ Zenica ima i saglasnost vlasnika susjednih parcela da može pristupiti izgradnji ambulante u Pojskama. Do sada je urađena projektna dokumentacija sa revizijom, dobijena je urbanistička saglasnost i riješeni su odnosi sa komunalnim preduzećima. Međutim, nakon što je podnesen zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje u Službu za urbanizam Grada Zenica, isti nije riješen niti šest mjeseci nakon podnošenja zahtjeva. Prema informacijama koje smo dobili, zbog kašnjenja u realizaciji ovog projekta, upitno je da li će se projekat izgradnje ambulante u Pojskama realizovati putem donatorskih sredstava“, napominje prim.dr. Alić, ističući da će i pored navedenog, kada JU „Dom Zdravlja“ Zenica dobije odobrenje za građenje za ambulantu porodične medicine Pojske, ovaj projekt biti realizovan kako je i planirano, i u skladu sa vlastitim sredstvima JU „Dom zdravlja“ Zenica. Ambulanta porodične medicine u Pojskama bit će izgrađena prema istom modelu kao i ambulanta u Stranjanima. Bit će dimenzija 16,45×10,50 i imat će površinu od 172,725 m2. „I ova ambulanta imat će termo blok i prostorije koje ima i ambulanta porodične medicine Stranjani“, kaže prim dr. Alić, ističući da je, izgradnjom ambulante u Pojskama, namjera JU „Dom zdravlja“ Zenica da zdravstvenu zaštitu približe svojim pacijentima koji žive na području Pojska. „Nadamo se da će Grad Zenica uskoro izdati odobrenje za građenje, nakon čega će se sprovesti tender za izbor ponuđača za izgradnju ambulante u Pojskama. Namjera nam je da uljepšamo život i poboljšamo zdravlje pacijenata u Pojskama, na isti način kako je to urađeno u Stranjanima“, ističe pri.dr. Alić, dodajući da planiraju izvršiti i adaptaciju ambulante porodične medicine u Lokvinama, čime će cjelokupno područje ovog dijela Zenice imati na raspolaganju savremene ambulante za liječenje.

Rad u vrijeme pandemije

Zahvaljujući pravovremenom i odgovornom djelovanju svih uposlenika i mnadžmenta JU „Dom zdravlja“ Zenica, zdravstvena kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa je pod nadzorom. Službe obavljaju svoj rad, a uposlenici su u potpunosti na raspolaganju, spremni i vrlo odgovorni u namjeri da na najbolji mogući način odgovore aktualnoj situaciji. „Imamo jednu izdvojenu, Covid ambulantu, za sve pacijente kod kojih se ukaže sumnja na koronavirus. Ambulante rade po ustaljenom terminu i, zasada, možemo biti zadovoljni da imamo dobru komunikaciju sa građanima. Svi se pridržavaju preporučenih mjera opće zdravstvene zaštite. Moj apel svim građanima je da budu ozbiljni, da shvatimo da virus, nažalost, još uvijek postoji, te da nije više određen za uzrast. Vrlo je važno da se osoba, koja je pozitivna na koronavirus, izoluje kako ne bi prenosila virus bližoj okolini“, kaže prim.dr.Alić. 

Za izgradnju ambulante porodične medicine u Stranjanima, JU „Dom zdravlja“ Zenica je, iz vlastitih sredstava, opredijelila iznos od 437.881,69 KM, u koji se ubrajaju troškovi plaćanja građenja, izrade idejnog rješenja, projektne dokumentacije, revizija projektne dokumentacije, poslovi stručnog nadzora, priključak gradilišta i elektroenergetska saglasnost, te plaćanje administrativnih postupaka Gradu Zenica – izdavanje odobrenja za građenje, iskoličenje objekta i prijem temelja i tehnički pregled za izdavanje upotrebne dozvole.

„Nadamo se da će Grad Zenica uskoro izdati odobrenje za građenje, nakon čega će se sprovesti tender za izbor ponuđača za izgradnju ambulante u Pojskama. Namjera nam je da uljepšamo život i poboljšamo zdravlje pacijenata u Pojskama, na isti način kako je to urađeno u Stranjanima“, ističe pri.dr. Alić, dodajući da planiraju izvršiti i adaptaciju ambulante porodične medicine u Lokvinama, čime će cjelokupno područje ovog dijela Zenice imati na raspolaganju savremene ambulante za liječenje.