Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je prijedlog odluke o bolničkoj listi lijekova ovog kantona, koja je usaglašena sa Listom lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH te odobrila sredstva za nadogradnju opreme za magnentnu rezonancu u Kantonalnoj bolnici Zenica.
– Usaglašavanje bolničkih listi lijekova je veoma bitan iskorak u radu Vlade i Ministarstva zdravstva ZDK. Za dogradnju magnetne rezonance odobren je iznos od 520.000 KM, tako da će KBZ dobiti znatno bolji funkcionalniji aparat – rekao je ministar zdravstva dr. Adnan Jupić.
Odvijanje nastave
Jupić ističe da je epidemiološka situacija u ovom kantonu i dalje nestabilna, ali da zdravstveni sistem ima odgovore na sve izazove koji se javljaju. U ZDK-u je dosad registrovano oko 2.300 oboljelih od koronavirusa, ali bolnice u Zenici i Tešnju, dodaje Jupić, imaju kapacitete da odgovore i na nešto složeniji epidemiološki scenarij.
Nastava u osnovnim i srednjim školama zasad se odvija bez većih poteškoća, a nadležni organi, ističe, moraju primjenjivati epidemiološke protokole koje je izradila zdravstvena struka. Zbog toga, poručuje, treba postaviti jasnu distinkciju vezano za funkcionisanje nastave i rada privrednih subjekata.
– Krizni štab je sa Institutom za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici uradio vrlo kvalitetne smjernice i ako se one 80 posto budu poštovale mi nećemo imati tih problema. Ako se ne budu poštovali, možemo imati problem kao u Tuzlanskom kantonu i u tom smislu pozivam sve prosvjetne radnike, a zatim i inspekcijske službe, zdravstvene radnike i policiju i sve ostale, da prate smijernice kriznih štabova ZDK i FBiH, da preuzmu svoje radne zadatke i snose odgovornost – rekao je Jupić.
Usporeni projekti
Naveo je da su Vlada i Ministarstvo zdravstva ZDK ovih dana krenula u realizaciju projekata koji su usporeni zbog pandemije koronavirusa.
– Aktivirali smo projekte kao što je skrining raka dojke, koji realizujemo s partnerima iz regije Pijemonte, korištenje 3D tehnologija na Mašinskom fakultetu u Zenici za izradu ortopedskih pomagala, obnavlja se saradnja s partnerima iz Turske na edukaciji naših ljekara, a u završnoj fazi je izrada projekta koji predviđa osnivanje 5-6 dijabetoloških savjetovališta, odosno ambulanti u ZDK-u s odgovarajućom edukacijom kadra – rekao je Jupić.