Nikolić, Bašić, Larson i Fejzić

Direktor Ureda za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona (INL) Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu Stephen Glaser i vršilac dužnosti premijera Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić potpisali su u srijedu Memorandum o razumijevanju o saradnji u borbi protiv korupcije između Ambasade SAD-a i Vlade Zeničko-dobojskog kantona.
Kontinuirana podrška
Glaser je rekao da je ovo veoma važan dan za INL, Ambasadu SAD-a i Vladu ZDK-a.
“Zahvaljujući ovom sporazumu mi ćemo ispred Ambasade SAD-a nastaviti sa saradnjom, kao što radimo sa ostatkom BiH. U ime Ambasade SAD-a želim da čestitam i zahvalim Vladi ZDK-a”, rekao je Glaser.
Šef Tima Vlade ZDK-a za prevenciju i borbu protiv korupcije Dževad Fejzić rekao je da će se saradnja zasnivati na kontinuiranoj tehničkoj podršci, ali i monitoringu procesa na borbi protiv korupcije u ovom kantonu od strane Ambasade SAD-a.
Naglasio je da je strateški cilj i opredjeljenje Vlade profesionalizacija Tima za prevenciju i borbu protiv korupcije, po uzoru na organizaciju ovog tijela u Kantonu Sarajevo. Tim Vlade ZDK-a trenutno djeluje pri Sektoru za borbu protiv korupcije Ministarstva za pravosuđe i upravu ZDK-a.
Priznanje za Tim
Fejzić je zahvalio Ambasadi SAD-a što je prepoznala Vladu ZDK-a i Tim za prevenciju i borbu protiv korupcije kao strateške partnere na prevenciji i borbi protiv korupcije.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju