Prema informacijama koje smo dobili iz Naroda i pravde, nosilac liste za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona će biti Amra Babić (Visoko). Nosilac liste za Predstavnički dom Parlamentarne Skupštine Federacije Bosne i Hercegovine je Mensud Ajanović (Tešanj), dok su nosioci lista za Zastupnički dom Parlamenta FBiH za izbornu jedinicu 5 Edisej Sjerotanović (Zenica) i za izbornu jedinicu 6 Enver Hadžiahmetović (Breza).