Općinski sud u Zenici donio je u petak, 17. marta ove godine, presudu kojom je osporio pobijanje pravnih radnji u pogledu prijenosa vlasništva sa JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” d.d. Zenica-u stečaju na Grad Zenica, “te se uspostavlja stanje kakvo je bilo prije provedbe Ugovora od 28.06.2018. godine i navedene nekretnine ulaze u stečajnu masu tužitelja radi ravnomjernog namirenja stečajnih povjerilaca“.
Rok za žalbu 30 dana
Podsjećanja radi, na osnovu Odluke Odbora povjerilaca i stečajnog upravnika JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica-u stečaju 21. aprila 2021. godine podnijeta je tužba Općinskom sudu u Zenici protiv Grada Zenica, radi utvrđenja ništavosti i brisanja upisa, pobijanja pravnih radnji.
„Istovremeno, Sud je odbio tužbeni zahtjev kojim se tražila ništavost Ugovora o prenosu prava na nekretninama umjesto izmirenja duga od 28.06.2018. godine, zaključen između JKP “Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica kao prenosioca i Grada Zenica kao sticaoca kojim je tužitelj JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica u stečaju, kao pravni sljednik JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, prenio svoje pravo na nekretnini označenoj kao Autobuska stanica, Poslovna zgrada u privredi, površine 2.285 m2. Navedena presuda nije pravosnažna i rok za žalbu protiv iste je 30 dana od dana donošenja“, kaže dr.sc. Samir Sunulahpašić, stečajni upravnik JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica-u stečaju.
Veće namirenje povjerilaca
Nakon što presuda postane pravosnažna, odnosno, ukoliko je potvrdi Kantonalni sud Zenica, ovo bi, ističe Sunulahpašić, sigurno bio jedan od uspješnijih stečaja u državi, jer bi se stvorili uvjeti za što veće namirenje povjerilaca stečajnog dužnika. „Ukupno prijavljena potraživanja iznose 12.073.401,00 KM od čega priznata potraživanja su 10.925.224,00 KM, a od ukupno priznatih potraživanja u Razlučni red spadaju potraživanja prema Poreznoj upravi FBIH-KPU Zenica u ukupnom iznosu od 5.314.170 KM, u Viši isplatni red spadaju potraživanja radnika u iznosu od 1.420.235,00 KM i u Opšti red spadaju potraživanja u iznosu od 4.189.818,00 KM. Dakle, uvećanjem stečajne mase stekli bi se uvjeti za što veće namirenje povjerilaca a tu, prije svega, mislim na potraživanja za doprinose za radnike i uvezivanje staža kako bi ostvarili uslove za penziju/mirovinu, kao i potraživanja neosiguranim povjeriocina, odnosno povjeriocima opšteg isplatnog reda“, objašnjava Sunulahpašić koji je, u toku stečajnog postupka, uspio vratiti u stečajnu masu i nekretninu Poslovnu imovinu “Šljivik“, površine oko 9000 m2, a koja je bila predmet Javne prodaje na licitacijama.