U Istanbulu je, prošle sedmice, održan dvodnevni Balkanski samit o “Budućnosti rada u sjeni krize” koji je okupio predstavnike sindikata iz zemalja Jugoistočne Evrope i Turske. Organizator skupa bila je Memur-sen konfederacija, najbrojnija i najveća sindikalna centrala u Republici Turskoj čiji predsjednik, Ali Yalcin, je bio domaćin i uvodničar na Samitu.
Savez samostalnih sindikata BiH je predstavljao našu zemlju i radnike-članove sindikaliste iz BiH. „Skup je bio dobra prilika da se razmijene iskustva i kroz diskusiju dođe do ideja kako prevazići poteškoće. U tome je uloga sindikata vrlo važna i oni moraju biti tretirani kao ravnopravan socijalni partner“, kazao je Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, koji je bio govornik na panelu “Kriza ekonomskog i političkog sistema i budućnost sindikata” i tom prilikom je ukratko predstavio situaciju u našoj zemlji, teškoće s kojima se suočava sindikalni pokret kada je riječ o odnosu Vlade, te aktivnosti koje je SSSBiH realizirao i planira realizovati u narednom periodu. „Predstavnici sindikata iz drugih zemalja su dali punu podršku aktivnostima SSSBiH, posebno inicijativi za usvajanje Zakona o minimalnoj plati za koju i dalje instistiramo da bude 1.000 KM“, ističe Šatorović.