Jučer (ponedjeljak, op.a.) je održana 11. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na kojoj je razmatrano osam tačaka dnevnog reda.
U okviru procedure za donošenje federalnih zakona, Skupština je utvrdila svoje mišljenje u okviru procedure za donošenja Prednacrta Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, kao i mišljenje skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i zdravstvo, a potom je Skupština Zeničko-dobojskog kantona utvrdila i svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje Nacrta Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje nadležne skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i zdravstvo. Oba utvrđena mišljenja čine sastavni dio mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Domu naroda Parlamenta Federacije BiH i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.
Svečana sjednica Skupštine planirana za 29. avgust
U okviru treće tačke dnevnog reda, usvojena je Odluka o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, koji se obilježava 29. avgusta, na dan kada je 1189. godine potpisana Povelja Kulina bana. Ovogodišnjim Programom obilježavanja, polaganje cvijeća na spomen-obilježju koje je najbliže sjedištu Zeničko-dobojskog kantona planirano je za utorak, 29. avgust, u 9 sati, nakon čega će uslijediti prijem kod predsjedavajućeg Skupštine ZDK i premijerke ZDK za predstavnike boračkih udruženja, udruženja logoraša, udruženja civilnih žrtava rata i drugih udruženja proizašlih iz rata zajedno sa ministrom za boračka pitanja i članovima Komisije za boračka i invalidska pitanja Skupštine ZDK. Svečana sjednica Skupštine je planirana za 29. avgust, u 11 sati, na kojoj će biti dodijeljena i javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona.
U nastavku sjednice, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Nezavisnog odbora.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju