„Budžet, u momentu kad smo mi došli kao Vlada, nije bio pripremljen za usvajanje. Iako smo htjeli da bude predložen u Prijedlogu, nažalost, zbog nedostatka sredstva tokom privremenog finansiranja za isplate socijalnih davanja porodiljama, školama, odlučili smo se za skraćeni postupak usvajanja Budžeta. On je u potpunosti usaglašen s budžetskim korisnicima, udovoljeno je zahtjevima korisnika, nije planirano kreditno zaduženje za pokriće tekuće nelikvidnosti, te je planirano pokriće akumuliranog deficita iz ranijeg perioda“, kazala je Dženana Čišija, ministrica finansija. Dodala je da je po prvi put Vlada opredijelila sredstva za nabavku neophodnih instrumenata Srednjoj muzičkoj školi Zenica i svim osnovnim muzičkim školama u ZDK, da je povećan transfer za sport… „Trenutno radimo na izradu budžeta za građane, tako da će svi zainteresovani građani moći da pristupe i vide informacije iz Budžeta“, dodala je ministrica Čišija.
U utvrđenom roku Ministarstvo je, napomenula je, izvršilo obračun i isplatu jednokratne pomoći svim zaposlenicima koji su bili u radnom odnosu na dan 29.12.2022. godine, isključujući izabrane dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike izabranih dužnosnika i nosica izvršnih funkcija. Između ostalog, Ministarstvo finansija je, uz redovno izmirenje obaveza po kreditima, te zakonskih i ustavnih obaveza Kantona, izmirilo i obaveze prema dobavljačima u ukupnom iznosu od 55.201.300 KM.
„Stanje sredstava na transakcijskom računu na dan 5. april je 49.568.694,40 KM. Stanje namjenskih sredstava je 44.409.023,30 KM i stanje budžetskih sredstava je 5.159.671,10 KM. Ono na što sam ja izuzetno ponosna je da je na današnji dan stanje dospjelih obaveza Kantona nula“, zaključila je ministrica Čišija.