Ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković rekao je da je budžet ovog ministarstva prvi put od njegovog formiranja premašio 15 miliona KM.
Infrastrukturni priključci
Naglasio je da FBiH ima dobar Zakon o dopunskim pravima boraca, a da je ovo ministarstvo u 2021. izvršilo ili započelo izmjenu svih akata koji tretiraju prava boračke populacije. Izmjenama je, primjerice, omogućeno boračkoj populaciji da mogu podnositi zahtjev za finansiranje infrastrukturnih priključaka tokom cijele godine, a izmjenom Uredbe o stipendiranju da stipendiju sada može dobiti više studenata iz porodice, a ne samo jedan kao do sada.
“Posebno smo ponosni na projekte zapošljavanja i samozapošljavanja boračke populacije, iako smo imali Uredbu o egzistencijalnoj naknadi koja je destimulativno utjecala na projekt zapošljavanja, a pomogli smo otvaranje 61 nove boračke firme. Egzistencijalnu naknadu ima 3.800 korisnika a za ovu namjenu smo izdvojili 7 miliona KM. Boračku stipendiju je dobilo više od 2.000 korisnika”, rekao je Čolaković.
20.000 zahtjeva
Naveo je da su službenici ovog ministarstva obradili 20.000 zahtjeva pripadnika boračke populacije, te da je posebno ponosan na projekt izgradnje spomen-obilježja čime se čuva sjećanje na najveće sinove ove zemlje.