Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Program utroška sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u iznosu od 29.488.396 KM.
Korisnici transfera iz ovog programa su centri za socijalni rad i nadležne općinske/gradske službe za socijalnu zaštitu i raseljena lica, ustanove socijalne zaštite, kantonalna i općinska/gradska udruženja, pravna i fizička lica na osnovu ugovora i lica u stanju socijalne potrebe.
Socijalni transferi
Najveći iznos sredstava planiran je za naknade za porodiljsko odustvo, i to 12,5 miliona KM, smještaj u ustanove socijalne zaštite 5,4 miliona, dječiji dodatak 3,5 miliona, civilne žrtve rata 3,23 miliona, stalnu novčanu pomoć 1,3 miliona, smještaj u hraniteljsku porodicu 450.000, zdravstvenu zaštitu neosiguranih lica 135.000, raseljena lica 87.350, te finansiranje dodatnih interventnih mjera i aktivnosti socijalno-zaštitnog karaktera 666.500 KM.
Planirana su sredstva za jednokratne i privremene novčane pomoći potencijalnim i povremenim korisnicima socijalne zaštite, novčanu pomoć za nezaposlene porodilje, jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta, te pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje.
Pomoć raseljenima
Također, predviđena su sredstva za obnovu stambenih objekata, obnovu infrastrukturnih objekata, alternativni smještaj za raseljena lica, privremeni smještaj za stradalnike elementarnih nepogoda, narodne kuhinje, socijalno zbrinjavanje osoba koje su usljed procesa stečaja, likvidacije ili prestrukturiranja firmi ostale bez posla, kao i obilježavanje značajnih datuma iz oblasti socijalne zaštite.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice predvidjelo je 1,13 miliona KM za finansiranje rada Centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK-a.
Planirana su sredstva za sufinansiranje projekta “Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina ZDK-a”, kojeg implementira UG “Zenica” Zenica, kao i sredstva podrške radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH.
Podrška zapošljavanju
Kada je u pitanju zapošljavanje, predviđeno je 265.000 KM za sufinansiranje „Programa sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva”, te 52.500 KM za sufinansiranje projekata zapošljavanja i samozapošljavanja sa drugim nivoima vlasti i nevladinim organizacijama.
Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari Spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine planirana je podrška u iznosu od 30.000 KM, dok je za finansiranje aktivnosti Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona predviđeno 20.000 KM.
Dječija nedjelja
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice je za obilježavanje Dječije nedjelje u ovom kantonu predvidjelo sredstva u iznosu od 15.000 KM.