Mehmedović i Baručija

Iako je CIK utvrdila rezultate Općih izbora 2022. godine i imena kandidata koji su ovojili zatupničke mandate, oni, ipak, mogu odustati ili prepustiti svoje mandate, otići na ministarske pozicije… Još danas (uorak, op.a.) do ponoći traje rok za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića.


Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je rezultate Općih izbora održanih 2. oktobra za sve nivoe vlasti, osim za predsjednika i potpredsjednike entiteta Republika Srpska. Rezultati su utvrđeni za državni i entitetski nivo vlasti, odnosno za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske te za skupštine kantona u FBiH.U Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH SDA će imati osam zastupnika. Slijedi SNSD sa šest i SDP sa pet zastupnika. Kada su u pitanju zastupnici iz Zeničko-dobojskog kantona, mandate su osvojili Šemsudin Mehmedović (34.861 glas) i Nermin Mandra (23.671) ispred SDA, te Aida Baručija (9.551) ispred BHI-KF.


Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine Centralna izborna komisija BiH je donijela 20 dana nakon održavanja Općih izbora. Kako su ranije kazali iz CIK-a, rezultati izbora su kasnili zbog neispunjavanja propisanih obaveza članova biračkih odbora koji su se, kako su istakli iz CIK-a, pokazali kao najslabija karika u lancu upravljanja izbornim procesom u BiH. O radu biračkih odbora i problemima sa kojima su se suočavali, razgovarali smo sa predsjednicima gradskih i općinskih izbornih komisija u Zeničko-dobojskom kantonu – Ernadom Čizmićem, Bećirom Halilovićem, Almirom Mandžukom, Leonom Pavlovićem… a članak ćemo objaviti u narednom broju Naše riječi.


Kada je riječ o rezultatima Općih izbora za Parlament Federacije BiH, iz Zeničko-dobojskog kantona mandate su, u izbornoj jedinici pet, osvojili: Nezir Pivić (10.713), Miralem Galijašević (10.164) i Adisa Kokić-Hinović (5.333) iz SDA, Elvir Karajbić (4.836) iz SDP-a, Kenan Uzunović (9.195) iz BHI-KF, Alma Kratina (3.262) iz DF-a, Josip Martić (4.816) iz HDZ-a i Arnel Isak (2.409) iz NES-a, te u izbornoj jedinici šest: Mirsad Zaimović (6.794) i Đemal Memagić (4.299) iz SDA, Hajrudin Žilić (1.704) iz DF-a i Belmin Zukan (1.928) iz SDP-a.