Predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić rekao je da je Vlada imala punu podršku kantonalnog parlamenta u svim mjerama i programima za saniranje posljedica pandemije virusa korona. Naveo je da je Skupština programom rada planirala donijeti 82 akta, ali da je u konačnici donijela 91 akt, čime je postigla efektivnost od 110 posto.
Čestitao je svim zastupnicima na korektnom radu, naglasivši da su sve sjednice održane uživo uprkos pandemiji virusa kovid. Čestitao je Vladi premijera Bašiću što je u neizvjesnoj fiskalnoj godini uspjela da ostvari budžetski suficit, a na koncu predloži još veći budžet za 2022. godinu koji je na vrijeme usvojila Skupština ZDK-a. Huskić je čestitao zdravstvenim radnicima, policajcima, kantonalnim inspektorima, službenicima Skupštine i Vlade, kao i svima onima koji su dali doprinos stabilnosti ZE-DO kantona u svim segmentima.