U Velikoj sali Gradske uprave Visoko prošle sedmice održana je 24. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko, a dijelom je imala i svečani karakter jer su svečane izjave dale nova vijećnica Dženeta Uzunalić (SDP), koja će u Vijeću zamijeniti Belmina Zukana, kao i novi/stari gradski pravobranilac Melina Hodžić–Travančić, koja je ponovo izabrana na ovu poziciju.
Vijećnici su nakon rasprave usvojili Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog prostora na području Visoko za 2023. godinu, koja i dalje iznosi 483 KM/m2, a pojašnjenje o svemu dao je pomoćnik gradonačelnika u Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Fadil Mostić.
“Moramo konstatovati da je došlo do povećanja građevinskih cijena, odnosno cijena građevinskih materijala i usluga, i u konačnici povećala se cijena, odnosno osnovica za obračun naknade za pogodnost korištenja i naknade za uređenje građevinskog zemljišta. Međutim, naš prijedlog je da se u ovom slučaju umanji ta osnovica za 50% tako da u konačnici imamo naknadu za rentu i uređenje istu kao u prethodnim godinama. Dakle, zaključak je da osnovica za obračunavanje ostaje ista kao u prethodnim godinama i neće biti povećanja cijena rente i građevinskih dozvola”, pojasnio je Mostić.
Usvojen je i Prijedlog odluke o imenovanju Zdravstvenog savjeta Grada Visoko, pa će tako novi Zdravstveni savjet činiti deset članova, a njihov mandat će trajati četiri godine. Također, bez veće rasprave, usvojen je i Izvještaj o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2022. godinu i to sa 22 glasa ZA i jednim uzdržanim glasom.