Kako bi spremno dočekali zimu i pripremili se za hladnije dane, za građane u Zeničko-dobojskom kantonu, a koji nisu u sistemu daljinskog grijanja, u toku je sezona nabavke ogrjeva.
Najveća potražnja za ogrjevnim drvetom u Zenici
Prema riječima stručne saradnice za odnose s javnošću u JP „Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“, Belme Rotić, a prema pokazateljima, potražnja za ogrjevnim drvetom je na razini prethodnih godina. „U toku 2019. godine realizovano je 95.367 m3 a otprilike ista količina se očekuje da će biti realizovana za 2020. godinu, s obzirom da je prema podacima iz nadležne službe, u prvih osam mjeseci ove godine, dakle do kraja mjeseca augusta, realizovano 49.177 m3“, kaže Rotić. Cjenovnikom proizvoda šumarstva i usluga za 2020. godinu, utvrđena cijena ogrevnog drveta na tvrdom putu iznosi 65,00 KM/m3 bez PDV-a.
Potražnja za ogrjevnim drvetom je srazmjerna broju domaćinstava, tako da je, očekivano, najveća potražnja na području grada Zenica, a što se tiče poslovnih jedinica, najveća realizacija ogrjevnog drveta, do 31.08.2019. godine, ostvarena je u poslovnoj jedinici „Šumariji Zavidovići“ – 13.301 m3, PJ „Šumariji Olovo“ – 8.890 m3, PJ „Šumariji Vareš“ 6.464 m3, PJ „Šumariji Zenica“ – 6.111 m3 i PJ „Šumariji Žepče“ – 5.004 m3. Saradnja JP “Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“ sa svim interesnim skupinama je jako dobra. „Naše preduzeće ima sklopljene ugovore o isporuci ogrjeva sa udruženjima penzionera iz tri grada ZDK, Udruženjem penzionera općine Olovo, Udruženjem penzionera općine Vareš, Udruženjem penzionera općine Kakanj, sa sindikalnim organizacijama Doma zdravlja Zenica i Doma zdravlja Zavidovići, te sa svim sindikalnim podružnicama ŠPD – a, njih deset. Osim navedenih, redovno vršimo isporuke ogrjeva za sve škole Zeničko – dobojskog kantona, te, u ovom slučaju, imamo sklopljen ugovor sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko – dobojskog kantona“, ističu iz JP ŠPD ZDK, istićući da, kada govorimo o prioritetima, uvijek vode računa da zadovolje potrebe škola i penzionera, jer se radi o najranjivijim kategorijama, naravno, vodeći računa da se ne oštete ni ostali kupci koji, također, redovno plaćaju svoje obaveze.
Nabavka uglja i ogrjeva
U Rudniku mrkog uglja Zenica, cijene uglja su na nivou prošlogodišnjih. Tako da cijena uglja grah iznosi 145 KM bez PDV-a, a zajedno sa PDV-om, tona uglja grah iznosi 169,65 KM. Malo skuplje su vrste orah i kocka, tako da tona ove dvije sorte uglja iznosi 175,50 KM, sa uračunatim PDV-om. „Kada je u pitanju maloprodaja, najveća je potražnja za vrstama kocka i orah, više kocka nego orah, jer građani taj ugalj koriste za obične peći na loženje. Grah građani kupuju za peći koje same sebi doziraju ugalj. I naši radnici kupuju kocku, penzioneri također…“, kaže Alma Babić, iz RMU Zenica.
Kad govorimo o peletu, danas je na tržištu sve više proizvođača ovoga energenta, te je ova vrsta grijanja sve popularnija. U firmi KA commerce d.o.o. Zenica, koja se bavi prodajom i distribucijom peleta prve klase, uz posjedovanje A1 certifikata, cijena tone peleta košta 350 KM, sa uračunatim prevozom. „Pelet se sastoji od drveta jele/smrče/bukve, kombinacija mješavine u jednakom omjeru bez ikakvih dodataka. Znači, 100% prirodno drvo i sagorijevanje uz 99% prašine bez šljake. Imamo i A2 pelet koji je druga klasa i cijenovno je jeftiniji od prve klase. Vršimo i besplatno skladištenje peleta kod nas u našem skladištu i isporuku po dogovoru sa kupcima. Dostavu vršimo u roku 24-48 sati”, kaže Kenan Beganović, vlasnik firme.