Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, potrošačke cijene u decembru 2022. godine, u prosjeku su pale za 0,8% u odnosu na prethodni mjesec. Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Restorani i hoteli i Ostala dobra i usluge za po 0,7%, Hrana i bezalkoholna pića za 0,6% i Rekreacija i kultura za 0,1%. Cijene su pale u odjeljcima: Odjeća i obuća i Prijevoz za po 5,7%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,9%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće i Komunikacije za po 0,2% i Alkoholna pića i duhan za 0,1%. U odjeljcima Zdravstvo i Obrazovanje, u prosjeku, cijene se nisu mijenjale.
U decembru 2022. godine u odnosu na decembar 2021. godine, cijene su porasle za 15,7% (godišnja inflacija).
U decembru 2022. godine, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, cijene proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu su porasle za 0,4% u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine su porasle za 17,4%. Kada je u pitanju inozemno tržište, u decembru prošle godine cijene proizvođača industrijskih proizvoda su pale za 0,4% u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine su porasle za 19,7%.