Kasumović: Ako se ne potpiše Sporazum o izmirenju ovog duga,
11. maja ponovo ćemo blokirati račun


Nakon niza sastanaka koji su održani prošle sedmice, rudari oba pogona Rudnika mrkog uglja Zenica su prekinuli štrajk i vratili se na posao. U utorak je Mensur Hukić, direktor RMU Zenica na konferenciji za medije iznio je sve aktivnosti koje je Uprava Rudnika i ranije poduzela za rješavanje krize u kojoj su se našli zenički rudari.
– Podsjećam da je RMU Zenica u potpunosti izmirio obavezu i uplatio glavnicu naknade za korištenje komunalnog-građevinskog zemljišta (KGZ) te pozivam gradonačelnika da u skladu sa Zakonom izvrši otpis kamata RMU Zenica. U septembru 2019. godine Grad Zenica je objavila javni poziv u kojem stoji pozivaju se sva fizička i pravna lica, dužnici grada Zenice po bilo kojem osnovu, da uplate Gradu Zenica svoja dugovanja glavnice, a Grad Zenica se obavezuje da će osloboditi iste od zateznih kamata -kazao je Hukić i dodao da se Grad Zenica, iako su objavljeni uslovi za oslobađanje zateznih kamata bili opći i jedinstveni za pravna i fizička lica bez izuzetaka i posebnih okolnosti, nije očitovao i time je prećutno izuzeo Rudnik od oslobađanja plaćanja kamata na osnovu KGZ i time diskriminisao RMU Zenica u odnosu na druge obveznike. Napomenuo je da su više puta od 2021. do 2022. godine slali zahtjeve i urgencije za otpis dugovanja na osnovu kamata za KGZ.
Slijedi li nova blokada?
Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović je u srijedu dao nalog Gradskom pravobranilaštvu da Općinskom sudu u Zenici uputi podnesak za deblokadu računa RMU Zenica. Rezultat je to održanog sastanka koji je inicirao Kasumović i na kojem je dao rok Elektroprivredi BiH i RMU Zenica da do 10. maja konačno riješe problem duga prema Gradu Zenica ili će biti prinuđen ponovo blokirati račun.
– Ja ću sad ispoštovati zahtjev Sindikata i Gradskog vijeća koje je po mom odobrenju donijelo zaključak, iako nisam bio tu. Donijeli su zaključak da dajemo 30, a evo ja dajem još 10 dana. Znači, dajem rok EPBiH, Rudniku i Gradskoj upravi da potpišu Sporazum o izmirenju ovog duga -kazao je Kasumović te dodao da ako se u tom roku ne potpiše sporazum, da će već 11. maja ponovo blokirati račun. Također je dodao da je netačno da rudari plaću ne mogu dobiti zbog blokade računa koju je izvršio Grad Zenica jer na računu tog preduzeća nema novca i Grad Zenica je tek 18 na listi onih koji potražuju dugovanja od rudnika.
Predsjednik Sindikata samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH Sinan Husić kazao je nakon sastanka da nakon svega što su prošli proteklih dana, ne mogu biti posebno zadovoljni te da odbijaju mogućnost da je neko manipulirao rudarima tokom ovih, ali i ranijih protesta rudara u FBiH.
– Mi smo se borili za uslove u kojima je moguće isplatiti plaću i pokrenuti proizvodnju u RMU Zenica u Zenici. Tako da danas imamo ono što smo cijelo vrijeme podržavali – realizaciju zaključaka Gradskog vijeća-kazao je Husić.
Finansijska pomoć
Vijećnici parlamentarne većine u Gradskom vijeću Zenica potom su zatražili od Kasumovića da iz Budžeta Grada Zenica izdvoji 100.000 KM pomoći komoratima.
– Traže od mene da pomognem rudare sa 100.000 KM. Grad je stabilan, a rudari su građani ovog grada. Vrlo je bitno i to kako nije izborna godina pa niko ne može spinovati kako to radim radi izbora. Odmah ću uputiti dopis RMU Zenica da mi dostave žiroračune rudara, a Grad Zenica će svakog rudara pomoći sa 100 KM. Valja istaći da direktori i njihovi najbliži saradnici neće biti na tom spisku jer se oni ne bore za rudare nego slušaju nalogodavce iz Sarajeva da pljačkaju građane Zenice odnosno zeničke komorate -kazao je Kasumović.
Nastavak rada
Nakon što je postignut dogovor i stekli su se uslovi za isplatu plate i toplog obroka, prospekcija jame Raspotočje i Stare jame u srijedu je počela drugu smjenu a rudari su sišli u jame u trećoj smjeni.
– Bilo je teško, mučno i iscrpljujuće proći kroz sve ovo. Zahvaljujemo se na podršci komorata iz koncerna, medijima, policiji, hitnoj službi i svim onima koji su na bilo koji način doprinijeli da se ova agonija završi -kazali su iz zeničkog rudnika.