Prva deložacije porodice Adnana Selimagića na adresi Bulevar Kulina bana broj 30-b bila je zakazana za 19. juli. Brojne komšije, predstavnici Udruženja porodica šehida i poginulih boraca, te drugi građani tad su se okupili kako bi spriječili izbacivanje na ulicu porodice koja u tom stanu živi više od 40 godina. Isto se ponovilo i danas (srijeda) kad je bila zakazana druga deložacija po redu.

Predmetni stan je nakon smrti Adnanovog oca dodijeljen jednoj porodici na korištenje jer je Adnan sa svojom porodicom tada boravio u Australiji. Nakon povratka u Zenicu, podnio je zahtjev za vraćanje stana i Općina je 2007. godine vratila stan porodici Selimagić, a porodici koja je koristila stan do tad naloženo je iseljenje.

Adnan Selimagić tvrdi da je na vrijeme podnio zahtjev za povrat stana i da je tad pokrenut spor.

– Odlukom Opštine sam ušao u posjed stana 2007. godine i od tad pa do danas živim u ovom stanu. Pokrenut je pravni spor a ja sam čitavo vrijeme od Općine dobivao rješenja u svoju korist. Oni su smatrali da stan pripada meni. To rješenje je potvrđivalo i Kantonalno ministarstvo, a nastavile su se žalbe na Federalnom sudu i upao sam u taj začarani krug koji traje već 12 godina –rekao je Selimagić te ponovio kako je i ovaj put zatražio odgodu deložacije do okončanja sudskog postupka.

– Znajući situaciju, siguran sam da ću u roku od 15 dana ponovno dobiti treću deložaciju –kaže Selimagić na kraju.

Druga strana u ovom postupku tvrdi da su 2007. godine nepravedno deložirani na osnovu ništavnog dokumenta Općinske službe i da od tada šest presuda Kantonalnog suda ide u njihovu korist.

– Nemam komentara, samo želim da me na osnovu pravomoćne presude Kantonalnog suda uvedu u posjed mog stana. Tih presuda je bilo šest u moju korist, i ovo je sad i izvršna presuda. Ne želim više ništa drugo reći -izjavio je Jasmin Salčinović.

Prisutni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova niti ovaj put nisu imali potrebe za intervencijom.