Na prošlosedmičnoj sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona usvojena je informacija o dodjeli sredstava novčane egzistencijalne naknade za demobilizirane branioce u 2021. godini, koja je obuhvatila brojčani prikaz korisnika novčane egzistencijalne naknade po gradovima/općinama kantona, kao i finansijski prikaz utrošenih sredstava.
Utrošak po općinama
Tako je u decembru 2021. godini broj korisnika naknade iznosio 3.735, a ukupna utrošena sredstva u 2021. godini su iznosila 7.033.282,00KM. Procentualno, utrošeno je 98,92% raspoloživih sredstava namijenjenih u ovu svrhu.
Po lokalnim zajednicama, zaključno s decembrom 2021. godine, najveći broj korisnika bio je iz Zenice 674 (1.190.108,00 KM), zatim Tešnja 601 (1.142.492,00 KM), Zavidovića 576 (1.170.320,00 KM), Visokog 453 (831.900,00 KM), Maglaja 356 (700.174,00 KM), Žepča 334 (647.604,00 KM), Kaknja 218 (376.812,00 KM), Doboj Juga 162 (274.280,00 KM), Olova 132 (259.116,00 KM), Breze 85 (163.684,00 KM), Usore 77 (144.476,00 KM) i Vareša 67 (132.316,00 KM).


Povećanje sredstava
Kako je saopćila Press služba, najavljuje da bi planiranim rebalansom budžeta, sredstva za isplatu egzistencijalnih naknada trebala biti povećana sa prvobitnih 7 na 7,5 do 8 miliona KM.


Materijalni položaj
U zaključku se konstatuje da resorno ministarstvo u saradnji sa Vladom ZDK-a vodi računa o ugroženim kategorijama branilačke populacije, odnosno da nastoji poboljšati njihov materijalni položaj, što je bila i svrha donošenja Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilizirane branioce.
Izmjene Uredbe
Ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković najavio je skoro donošenje nove Uredbe, što je inicirano Izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.
“Navedenim izmjenama utvrđena je obaveza kantona da uredi uslove, način i postupak ostvarivanja prava na egzistencijalnu naknadu supružnika umrlih demobiliziranih branilaca životne dobi do 57 godina”, navodi ministar Čolaković.