„Dijagnostika i održavanje cestovnih vozila“ naziv je novog udžbenika autora dr. Ahmeda Ahmića i dr. Fuada Klisure. Nakon osam stručnih knjiga u izdanju IPI-Institut za privredni inženjering d.o.o., ovo je Klisurin drugi univerzitetski udžbenik, nakon prethodnog izdanja pod nazivom „Upravljanje rezervnim dijelovima i materijalima u održavanju“.
„Ideja za udžbenik nastala je kroz dugogodišnji rad u stručnoj instituciji za nadzor rada stanica tehničkih pregleda vozila, IPI-Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica, jer po posljednjem izdanju Pravilnika o tehničkim pregledima vozila u BiH, u stanice se, pored postojeće dijagnostičke opreme, postepeno uvode novi dijagnostički zadaci kao što je primjena OBD“, kaže Klisura. Kao predavač na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici na predmetima: Održavanje motornih vozila, Upravljanje rezervnim dijelovima i materijalima u održavanju i Upravljanje rizicima, ali i na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, na predmetu Cestovna vozila, odlučio je, zajedno sa dr. Ahmićem, koji je predavač na predmetu Dijagnostika i održavanje cestovnih vozila na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, da iskoriste svoja zajednička naučno-stručna iskustva iz ovih predmeta. „Izložena materija prati i nastavni plan i program na predmetu Dijagnostika i održavanje cestovnih vozila, na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije UNSA (odsjek Cestovni saobraćaj), kao i nastavni plan i program predmeta Održavanje motornih vozila, na Mašinskom fakultetu UNZE (odsjek Održavanje)“, objašnjava Klisura.