U Gradskoj narodnoj kuhinji, u veoma složenoj socijalnoj situaciji, nastoje pomoći socijalno ugroženim korisnicima. Svakodnevno pripremaju veliki broj obroka koji su nerijetko i jedina hrana koju korisnici ove kuhinje pojedu tokom dana. U protekloj 2022. godini su, uz dodatak hljeba, isporučili ukupno 293.591 obrok koji se isporučuju na tri lokacije: Blatuša, Centar i Crkvice.
Zabilježen porast broja korisnika
Krajem protekle godine zabilježeno je 827 korisnika čime je zabilježen porast broja socijalno ugroženih građana u odnosu na početak 2022. godine kada je bilo 789 korisnika.
„Mi smo na vratima naše ustanove svakodnevno imali upite potencijalno novih korisnika koje smo upućivali na Centar za socijalni rad Zenica uz obrazloženje da JU Dom-porodica Zenica samo priprema i isporučuje obroke, a vođenje korisnika u pravo na obrok daje Centar. Iz komunikacije sa ljudima koji dolaze na naša vrata ili se obraćaju volonterima koji rade na podjelama obroka često zaključimo da je broj ljudi u potrebi mnogo veći ali oni su ili mnogo udaljeni od mjesta isporuke obroka pa im je po iste teško i daleko doći jer je pretežno riječ o starijim i iznemoglim osobama ili nisu dovoljno upućeni gdje i kako da se prijave za ovu vrstu pomoći ili se osjećaju jako posramljeno ići u Centar za ostvarivanje ovog prava, a zatim i na punkt u Gradsku narodnu kuhinju“, kaže Maja Paškalj iz JU Dom-porodica Zenica.
Podrška Grada Zenica
Osim porasta broja korisnika, pritisak na aspekte finansiranja napravilo je poskupljenje namirnica koje se koriste za pripremu obroka. Ipak, kako kaže Paškalj, Grad Zenica, zasad, uspješno iznalazi načine da finansira projekat Gradske narodne kuhinje u Zenici, te da korisnicima u potrebi i dalje obezbjeđuje jedan kuhani obrok uz dodatak hljeba dnevno.
„Gradska narodna kuhinja Zenica je pod okriljem Grada Zenica, što u drugim gradovima BiH nije slučaj jer prema informacijama kojima raspolažemo niti jedan drugi grad u BiH ne skrbi za svoje stanovnike u potrebi ovako direktno, kako to radi Grad Zenica. Drugi gradovi samo potpomažu donacijama rad humanitarnih organizacija koje prikupljaju novac, spravljaju i isporučuju obroke, ali ne preuzimaju na sebe potpunu brigu oko finansiranja, spravljanja, distribucije i isporuke obroka kako to čini naš grad“, istakla je Paškalj.
Gradska narodna kuhinja Zenica nastoji da svakom socijalno ugroženom građaninu obezbijedi obrok nastojeći da korisnicima očuvaju njegovo ljudsko dostojanstvo.