Javna zdravstvena ustanova Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona uspješno je realizovalo projekat „Edukacija mladih edukatora“ koji je realizovan u saradnji sa Osnovnom školom „Enver Čolaković“ Janjići. Tim povodom je u utorak, 05. decembra, organizovana dodjela certifkata učenicima koji su uspješno završili edukaciju.
Potvrda uspješnog rada

Dr. Čustović

Prisutnima se obratio i direktor Zavoda za bolesti ovisnosti ZDK prim. mr. sci. Amir dr. Čustović koji se ovom prilikom zahvalio učenicima što su se uključili u program edukacije te što sada imaju priliku stečena znanja o ovisnostima i patološkim ponašanjima prenijeti vršnjacima. Zavod je ove godine napunio 18 godina rada i postojanja, a kako kaže Čustović, od svog osnivanja razvijao se s ciljem da postane ustanova koja je prepoznatljiva i respektabilna, kako na području Zeničko-dobojskog kantona tako i na području Federacije BiH. „Zavod za bolesti ovisnosti ZDK se razvijao u dva segmenta: jedan se bavi liječenjem, a drugi prevencijom. Prepoznali smo da prevencija ima veoma bitnu ulogu te nastojimo što više napora uložiti u bilo koji oblik prevencije jer će se manjim brojem pacijenata smanjiti obim posla segmenta koji se tiče liječenja bolesti ovisnosti“, kaže Čustović istakavši da Zavod bilježi uspjehe na svim segmentima koje prate kao i da, na osnovu činjenica i pokazatelja koji su općepriznati i prihvatljivi, Zavod ima veoma dobru reputaciju na području zemalja bivše Jugoslavije. „Po svim parametrima kojima se vrednuje rad ustanove ovog tipa Zavod za bolesti ovisnosti ZDK je u redu najuspješnijih ustanova na području zemalja bivše Jugoslavije. S druge strane, ponosni smo i na činjenicu da se u Zavodu njeguje rad uposlenika, da u, velikoj mjeri, afirmiramo prijateljske odnose ali i da nudimo zaštitničku ulogu prema zaposlenicima. Uspjeli smo da formiramo ambijent povoljnih međuljudskih odnosa pa do sada, iako uslovi rada nisu idealni i rad sa ljudima je veoma zahtjevan, nije bilo žalbi od strane zaposlenika“, ističe Čustović.
Važnost prevencije

Brdarević-Šikić

Edukaciju su vršili mladi edukatori, predstavnici Vijeća učenika Škole i stručna lica Zavoda s ciljem podizanja svijesti učenika o štetnosti psihoaktivnih supstanci ali i svih ostalih sredstava koji su mladima danas dostupni, kako bi se smanjila zloupotreba i spriječio nastanak ovisnosti. Prema riječima doc. dr. Melihe Brdarević-Šikić, šefice Odjeljenja za prevenciju i savjetovanje, realizacija projekta je trajala dva mjeseca, a saradnja sa Školom je bila i više nego uspješna. „Ovaj projekat radimo već dugi niz godina na način da Vijeće učenika educira svoje vršnjake unutar razreda. Ove godine smo projekat realizovali u OŠ „Enver Čolaković“ u Janjićima i područnim školama u Gnjusima i Lašvi. Ono što je novina ove godine jeste da smo u projekat uključili pete razrede što se, također, pokazalo kao zaista bitno jer djeca već u ranijim uzrastima eksperimentišu sa cigeratama, snusom i ostalim supstancama. Stoga je uključivanje nižih i viših razreda u ovakve projekte izuzetno značajno“, kaže Brdarević-Šikić.
Projekat je realizovan na način da je Zavod edukovao stručna lica i članove Vijeća učenika, a onda su oni stečeno znanje prenosili svojim drugarima u odjeljenju. „Kada govorimo o prevenciji zaista moramo biti oprezni na koji način govorimo u smislu da nekada djeci možemo dati određene informacije koje djeca nemaju i možda će ih zainteresovati. Kroz dosadašnju realizaciju edukacija dobili smo povratnu informaciju da su djeci sve više potrebne edukacije ovog tipa te nam je jednako važno da, kada je u pitanju prevencija, uključujemo i društvenu zajednicu i roditelje obzirom da smo svjesni činjenice da problematika kreće već u osnovnoj školi kao i da u prvim, drugim i trecim razredima imamo mnogo djece sa ekranizmom“, ističe Brdarević-Šikić.
Pozitivne reakcije učenika

Beganović

Kako kaže Erna Beganović, predagogica u OŠ „Enver Čolaković“ Janjići, u realizaciji projekta je učestvovalo 29 učenika, a stečeno znanje je, kroz edukaciju na časovima odjeljenske zajednice, preneseno svim učenicima. „Iako projektom nije predviđeno, učenici su se, pored predstavljanja značaja prevencije psihoaktivnih supstanci i drugih ovisnosti koji su prilagođeni ovom uzrastu, dotakli i prevencije ovisnosti od interneta. Dobili smo evaluaciju radova gdje je smo imali priliku vidjeti da su se učenici predstavili u najboljem svjetlu, da su u zadovoljni projekat kao i da im je projekat koristio jer su imali priliku spoznati sebe. Najvažnije je da djeca promišljaju o posljedicama, a ne da ih liječimo“, kaže Beganović.
Među dobitnicima certifikata i učesnicima Projekta su učenice devetog razreda Samra Mujić i Sajra Durmo koje su, nakon završene edukacije, svojim drugarima u razredu održale prezentaciju i prenijele im stečena znanja.
Projekat „Edukacija mladih edukatora“ realizovan je u saradnji sa Osnovnom školom „Enver Čolaković“ Janjići. Obuhvatio je 29 učenika, a ,kroz edukaciju na časovima odjeljenske zajednice, edukovani su svi učenici.

Mujić

„Sretni smo zbog prilike da stečena znanja prenesemo našim vršnjacima. Sa drugarima smo razgovarali o ovisnostima i supstancama koje osnovci sve više koriste. Najvažnije nam je da smo zainteresovali naše vršnjake o ovoj temi te da su postavljali pitanja o ovisnostima. Mišljenja sam da ovaj projekat treba realizovati u svim školama jer ima velike benefite“, kaže Mujić.

Durmo

„Tema ovisnosti je veoma korisna za sve generacije. Sa svojim drugarima sam razgovarala o ovisnosti o internetu i cigaretama. Drago nam je što su nas dočekale pozitivne reakcije jer naši vršnjaci misle da će, ako koriste cigarete ili druge supstance, biti važni u društvi. Saslušali su nas i nadam se da će moja prezentacije doprinijeti smanjenju ovisnosti među mojim drugarima“, kaže Durmo.