Predstavnici Samostalnog sindikata radnika rudnika u FBiH, Samostalnog sindikata rudara u FBiH i predstavnici JP Elektroprivreda BiH, postigli su prošle srijede dogovor oko usaglašavanja novog Kolektivnog ugovora. Kako ističu iz Sindikata uz pomoć predstavnika Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH, nakon cjelonoćnih pregovora postignut je kompromis oko novog Kolektivnog ugovora. JP Elektroprivreda BiH, odustala je od svog prijedloga, koji je kako ističu iz Sindikata bio neprihvatljiv za radnike rudnika u Federaciji BiH, a dogovoreno je da se produži Kolektivni ugovor uz uslove koje je Sindikat predložio. Prema novom Kolektivnom ugovoru, dogovoreno je povećanje cijene satnice za 11 procenata, a ono što je važno definisana je i struktura platnih razreda kojih nije bilo u kolektivnim ugovorima nešto duže od 15 godina.
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH stupit će na snagu 1. januara i važit će do 30. aprila, 2023.godine. Iz Sindikata su istakli da se potpisivanje Kolektivnog ugovora očekuje u narednim danima. S obzirom na to da će ovaj dokument važiti samo četiri mjeseca predstavnici Sindikata će taj period iskoristiti na kreiranju novog modernijeg kolektivnog ugovora, koji će doprinijeti boljem materijalnom statusu, ali i boljim uslovima radnika rudnika u Federaciji BiH.