Udruženje boraca „327. Viteška“ i ove godine organizovalo je obilježavanje 6. novembra, dana kada je 1992. godine formirana maglajska brigada Armije Republike BiH. Od manje vojne formacije Štaba TO-a, seoskih četa i odreda, maglajska brigada prerasla je u 201., odnosno 327. brigadu koja je zaslugama maglajskih heroja dobila i zvanje Viteška. Od prvih junskih granatiranja, septembarske ofanzive, oslobađanja kote Simanov grob, Pazarića, pa do oslobodilačkih akcija iz septembra 1995. godine, golobradi mladići sa neadekvatnim naoružanjem hrabro se se suprostavili brigadama i korpusima četvrte vojne sile u Evropi.

Kroz brigadu je prošlo oko 4.400 boraca, 844 je teže a 1.080 lakše ranjeno, oko 500 je poginulo, 18 pripadnika brigade je nestalo tokom godina agresije, a 12 pripadnika je odlikovano priznanjem „Zlatni ljiljan“.

Obilježavanje Dana brigade počelo je polaganjem cvijeća u Parku ljiljana na spomen-obilježje šehidima-poginulim braniteljima i civilnim žrtava rata, a nastavljeno je svečanom akademijom u prepunoj kino sali kojoj su prisustvovali nekadašnji borci, komandanti četa, bataljona i brigada, predstavnici boračkih udruženja, ministri za boračka pitanja u Vladi Federacije BiH i ZDK Nedžad Lokmić i Adnan Sirovica, čelnici zakonodavne i izvršne vlasti u Maglaju te brojne delegacije i predstavnici političkih partija, sportskih kolektiva, učenici maglajskih škola i drugih organizacija. Film autora Mehmeda Bašića, koji je prikazan na početku akademije, vratio je prisutne u ratne godine i podsjetio na hrabre branioce maglajske brigade. U ime Udruženja boraca „327. Viteška“, prisutnima se obratio Nedim Ibrahimefendić i podsjetio da je prema agresorskim planovima Maglaj trebao „pasti“ za sedam dana.
Ove godine, Zahvalnice su uručene Policijskoj stanici Maglaj i Munibu Jusufbašiću, a Plaketa Ševalu Mulaliću. Posebna Zahvalnica uručena je porodici najmlađeg šehida maglajske općine Amira Husukića, koji je imao svega 13 godina kada je poginuo u jeku septembarske ofanzive. Nagrađeni su i učenici koji su učestvovali na literarnom konkursu. Treću nagradu na konkuursu osvojio je Davud Mačković, učenik „Prve osnovne škole“, drugu Lamija Pepelar, učenica OŠ „Novi Šeher“, a prvu Ajša Omerčić, učenica OŠ „Maglaj“.