Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine dobio je odgovor nakon što je uputio urgenciju Vladi FBiH, Elektroprivredi BiH i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, u kojoj traže pismenu garanciju da će sve aktivnosti na pokretanju stečaja u Rudniku „Kreka“ u Tuzli i Rudniku mrkog uglja „Zenica“ biti prekinute.
– Mi smo rekli ne stečaju i to je to, svi smo zajedno u ovome, rudari iz svih sedam rudnika. Ili ćemo svi zajedno opstati ili ćemo zajedno nestati -kazao je u izjavi za Našu riječ predsjednik Sindikata Rudnika mrkog uglja Zenica Elvedin Avdić a potom dodao da je jučer (ponedjeljak, op.a.) rudarima isplaćena plata za mjesec januar i topli obrok za decembar.