Aktuelno restrukturiranje u rudnicima uglja koji su u sastavu Koncerna Elektroprivrede BiH, a među kojima su i rudnici s područja Zeničko-dobojskog kantona: Zenica, Breza i Kakanj je proces započet prošle godine.
Šta će biti s rudarima?
Implementacija je počela izmjenom statuta svih rudnika uglja, donošenjem novih pravilnika o organizaciji rudnika i pravilnika o sistematizaciji. Iz ovoga se vidi da je riječ o normativno pravnim izmjenama, koje se odnosi na efikasnije upravljanje i racionalizaciju u broju zaposlenih. Cilj je osposobljenost rudnika da žive od vlastitih prihoda. Novim aktima, prestale su postojati višečlane uprave rudnika, a uvedeno je i dodatno upravljanje imenovanjem prokurista koji imaju ista ovlaštenja kao i direktori rudnika. Od početka restrukturiranja, među rudarima i ostalim zaposlenicima rudnika uglja najviše se govori o tehnološkom višku radnika i njihovom zbrinjavanju. Mjesecima traje neizvjesnost i pitanje: Šta će biti s nama?
Otpremnine radnicima
Novi pravilnici o sistematizaciji radnih mjesta i organizaciji rudnika uglja urađeni su tako da se postupno iz godine u godinu smanjuje broj zaposlenih i da se na taj način dođe i do smanjivanja troškova po osnovu ličnih primanja radnika, jer su troškovi za plaće i naknade plaća, procentualno, najveći trošak u rudničkom poslovanju. Postoji i nesrazmjera u broju zaposlenih po rudnicima u odnosu na ostvarenu proizvodnju uglja. Tako, recimo, dva rudnika sa približno istim brojem radnika ostvaruju različitu proizvodnju. Primjera radi u jednom rudniku proizvodnja na 1.000 radnika iznosi 100 hiljada tona mjesečno, dok u drugom rudniku na 1.000 radnika iznosi 50 hiljada tona mjesečno. Pored toga rudnici imaju velike obaveze prema dobavljačima i prema državi po osnovu poreza i doprinosa. Ovi i ostali razlozi opredjelili su Elektroprivredu BiH i uprave rudnika uglja da značajan dio restrukturiranja realiziraju smanjivanjem broja zaposlenih.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju