Nakon zaprimljene dojave o incidentnom zagađenju rijeke Bosne koje je primijećeno u večernjim satima 16.7.2023. godine, federalni vodni inspektor je 17.7.2023. godine izvršio detaljan inspekcijski nadzor u privrednom subjektu ArcelorMittal d.o.o. Zenica.
U toku nadzora su uzeti uzorci otpadne vode iz kanala pogona, te je naređeno da se angažuje ovlaštena firma kako bi se spriječilo dalje nekontrolisano isticanje otpadne vode, što je odmah i učinjeno. Postupajući federalni vodni inspektor je obišao dio toka rijeke Bosne nizvodno od ispusta, te konstatovao da je voda zamućena, tamno smeđe boje i da nije uočen pomor ribe.
Također je uzet uzorak otpadne vode iz glavnog kolektora na rijeci Bosni koji je, u skladu sa zakonom propisanim procedurama, predat uposlenicima laboratorije Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, gdje će biti podvrgnut ispitivanju.
O incidentnom zagađenju su obaviješteni svi nadležni organi – policija, kantonalni vodni inspektor, te nadležna Agencija za vodno područje rijeke Save, radi poduzimanja daljih mjera iz djelokruga njihovih nadležnosti. Federalna uprava za inspekcijske poslove poduzima sve zakonom propisane mjere iz svoje nadležnosti kako bi utvrdila uzrok i sankcionisala počinioca zagađenja, te će, po okončanju inspekcijskog nadzora, o nalazima i poduzetim mjerama javnost biti blagovremeno informisana.