U organizaciji Razvojne agencije Žepče (RAŽ) u partnerstvu sa Općinom Žepče, Ministarstvom za privredu ZDK i USAID projektom Diaspora Invest, u Žepču je protekle sedmice održan 10. Gospodarski forum.
Na ovogodišnjem 10. Gospodarskom forumu općine Žepče, predstavljen je zajednički investicijski fond Žepče i USAID, a predstavnici EBRD-a i EU predstavili su projekt „Go Digital in BiH“ kreditna i grant sredstva koja su namijenjena malim i srednjim poduzećima.
-Gospodarski forum je ove godine naglasak stavio na uključivanje preduzeća, institucija i inicijativa, koje ne dolaze samo sa područja općine Žepče. Važno je da se ovaj događaj prepozna kao regionalni skup, mjesto dobrih prilika za rast i razvoj, te vrlo konkretno povezivanje kompanija- istaknuo je Mato Zovko, načelnik Žepča.
Od strane domaćina istaknuta je potreba jačanja razvojnih agencija u BiH za pripremu i provedbu EU projekata, osiguranje uvjeta za korištenje dostupnih, a neiskorištenih EU fondova i drugih međunarodnih pomoći za mikro, mala i srednja preduzeća u BiH.
-Cilj je doprinijeti da MSP sektor više sudjeluje u projektima međunarodnih organizacija u BiH, da aplicira sa kvalitetnim projektima i poveća vlastitu konkurentnost korištenjem bespovratnih sredstava-kaže Branka Janko, direktorica Razvojne agencije Žepče.
-Sa novim investicijama u našem kantonu konačno smo došli u poziciju da promijenimo ekonomsku paradigmu cijele Bosne i Hercegovine. Iduća godina će biti godina promjena, sa realnim izgledima da iz deficita u pogledu odnosa uvoz – izvoz pređemo u suficit-riječi su Samira Šibonjića, ministra za privredu ZDK.
Forum je pored panel diskusija uključio i B2B poslovne susrete gdje je pedesetak kompanija dobilo priliku da razmjene međusobna iskustva i uspostave bliže kontakte s ciljem potencijalne suradnje. Naša riječ je bila medijski partner ovog događaja.