Kantonalni izvršni odbor Stranke demokratske akcije Zeničko-dobojskog kantona utvrdio je imena kandidata koja će se naći na listama SDA za predstojeće Opće izbore na svim nivoma vlasti u Bosni i Hercegovini, a koji će se održati 2. oktobra.
Usvojene jednoglasno
Predsjednik KO SDA ZDK Miralem Galijašević naglašava da su liste kandidata usvojene jednoglasno te da se sada čeka potvrda Predsjedništva SDA BiH.
“Imamo dobre i kvalitetne liste na kojima su zastupljeni žene i mladi. Siguran sam da je ovo korak ka novoj pobjedi SDA u Zeničko-dobojskom kantonu”, rekao je Galijašević.
Državni parlament
Na listi za Parlament BiH nalaze se imena aktuelnih državnih parlamentaraca Nermina Mandre iz Kaknja i Šemsudina Mehmedovića iz Tešnja, zatim aktuelnog ministra u Vladi FBiH Amira Zukića iz Visokog te dr. Faruka Hodžića iz Zenice, s tim da će naknadno biti utvrđen redoslijed na ovoj listi.
Parlament FBiH
Kada je u pitanju Parlament FBiH, Zeničko-dobojski kanton je podijeljen na dvije izborne jedinice. Izbornu jedinicu 5 (405) čine Zenica, Žepče, Zavidovići, Maglaj, Tešanj, Doboj Jug i Usora, dok Izborna jedinica 6 (406) obuhvata Kakanj, Vareš, Olovo, Visoko i Brezu.
Nosilac liste za Izbornu jedinicu 5 je Miralem Galijašević, aktuelni federalni zastupnik, a na listi se nalaze i imena aktuelnog državnog doministra pravde Nezira Pivića te delegata u Domu naroda FBiH Jasmina Duvnjaka. Galijašević je bivši premijer i predsjedavajući Skupštine ZDK-a, a na Općim izborima 2018 bio je u svojoj izbornoj jedinici rekorder sa osvojenih 16.349 glasova za Parlament FBiH.
“Nastaviću se zalagati za dalju realizaciju projekata i zakona koji su važni za Federaciju BiH, a posebno naš Zeničko-dobojski kanton”, kaže Galijašević.
Federalnu listu za Izbornu jedinicu 6 predvodi Mirsad Zaimović iz Kaknja, aktuelni predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, a na listi je i načelnik Olova Đemal Memagić.
Lista za kantonalnu Skupštinu
Na širem spisku za Skupštinu ZDK-a nalaze se 43 imena, a već sada se zna da će listu predvoditi aktuelni ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u kantonalnoj Vladi Mirsad Hadžić iz Tešnja. Na listi su i aktuelni premijer Mirnes Bašić te ministri Fahrudin Čolaković, Spahija Kozlić i Nebojša Nikolić, predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić, kantonalne poslanice Selvedina Sarajlić-Spahić, čije je ime drugo na listi, Emira Drnda Čičeklić, Alma Kamenjaš i Mirela Mateša Bukva, a od poznatijih imena na listi su i dr. Ibrahim Šišić, Emina Tufekčić, Namir Škaljo, Džemal Bečirhodžić, Erna Merdić Smailhodžić, Emir Džafić…