Ministar finansija Josip Lovrić podsjetio je da je ZE-DO kanton u 2021. ušao sa privremenim finansiranjem te da je budžet donesen krajem marta i iznosio je 401 milion KM. U 11. mjesecu urađen je rebalans kojim je povećan na 420 miliona.
“Godina je krenula sa slabim prilivima koji su bili manji 20 posto od projekcija, međutim sredinom godine su prilivi bili zadovoljavajući i ovu godinu ćemo završiti sa suficitom koji ćemo znati koliki će biti kad se sve fakture proknjiže. Ako se vratimo na prethodnu godinu koja je završena sa deficitom od 30 miliona, to je jedan zaista dobar rezultat”, rekao je Lovrić, naglasivši da će sredstva koja je ZE-DO kanton dobio od Vlade FBiH ostati neutrošena i prenijeti u ovu godinu.
Raspodjela prihoda
Ministarstvo finansija učestvovalo je u javnoj raspravi o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH, koji bi u 2022. trebao pretrpjeti izmjene u smislu pravednije raspodjele prihoda prema industrijskim kantonima kao što je ZE-DO kanton, ali da se još ne zna koliko će dodatnih sredstava pripasti ovom kantonu. Nepoznato je, kaže Lovrić, i koliko će ZE-Do kanton dobiti od Vlade FBiH.
„Federalni budžet nije usvojen, ali bismo trebali da dobijemo određena sredstva od FBiH. Ta sredstva nisu planirana u budžetu ZDK za 2022, a ako dođu neće biti potrebe da se realizira kreditno zaduženje”, rekao je Lovrić.
Izmirene obaveze
Naveo je da je ZE-DO kanton izmirio skoro sve dospjele obaveze, izuzev posljednje rate boračkih stipendija te nekoliko odluka o poticajima u privredi i poljoprivredi koje je Vlada donijela krajem godine.